Når bevægelse bevæger: Hvordan kan inkluderende løbeaktiviteter skabe positive kropsoplevelser og livsforandrende fællesskaber for mennesker med svære bevægelseshandicaps?

0
4

uk-flagIn English

Helle Winther1, Anne-Merete Kissow2 & Carsten Sandahl1
1 Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
2 Videnscenter om handicap, Høje Tåstrup


Mange mennesker med store bevægelseshandicaps må leve deres liv på institution. Nogle af dem er ikke stand til selv at deltage i bevægelsesaktiviteter og  har dermed også̊ risiko for at komme ind i en negativ spiral, der har konsekvens for deres sundhed og livskvalitet samt deres følelsesmæssige og sociale liv (Blömer et al, 2015).  Denne gruppe har hidtil været underbelyst i både dansk og international forskning.

Nyere forskningstendenser viser, at der er behov for at undersøge de hidtil uudnyttede potentialer i helhedsorienterede bevægelsesaktiviteter, der både tager højde for fysiske, psykiske, følelsesmæssige og sociale processer (Axelsson, Imms & Wilder 2014; Østern, 2014). Denne artikel belyser et forskningsprojekt, som har undersøgt løbefællesskabet Team Tvilling, som tilbyder aktiviteter, hvor mennesker med meget forskellige bevægelsesforudsætninger deltager i løbeaktiviteter sammen. Resultaterne viser, at inkluderende, ligeværdige bevægelsesfællesskaber kan rumme store muligheder for fremtidens bevægelsespraksis for kropsligt udfordrede målgrupper (Winther, Kissow, Theisen Pedersen & Sandahl, 2018).

Løbeaktiviteterne har fokus på sammenhængen mellem bevægelsesglæde, fysiske udfordringer og ligeværdige, hjertevarme fællesskaber. Dermed kan de skabe en positiv spiral, hvor livskvaliteten for begge deltagere forbedres. Projektets ambition er også at belyse, hvorvidt udøvere med tilsyneladende lav intensitet kan have fysiologisk udbytte af aktiviteterne. Projektets teoretiske hovedfokus er forbundet med en flerdimensionel bevægelsesforståelse, der lægger vægt på samspillet mellem de fysiske, psykiske, følelsesmæssige, sociale og kulturelle dimensioner i bevægelsesaktiviteterne (Winther, 2017). Antagelsen er, at en positiv spiral er knyttet til intensitet i flere af disse bevægelsesdimensioner. Jo flere dimensioner, der er i spil samtidigt, jo mere glæde, livskvalitet, sundhed og udvikling vil der kunne ses hos både det enkelte menneske med bevægelseshandicap og det fællesskab, som vedkommende er en del af.

Projektet bidrager med viden om, hvordan inkluderende løbeaktiviteter kan være livsforandrende for deltagerne. Resultaterne fra projektet kan også skabe udgangspunkt for videre forskning på et felt, som er meget sparsomt udforsket. Dermed vil det sammen med yderligere forskning kunne bidrage til fremtidens anbefalinger for bevægelsespraksis i forhold til disse og andre svært kropsligt udfordrede målgrupper.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


HELLE WINTHER er lektor Ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring. Københavns Universitet. Hun er desuden eksamineret danse- og kropspsykoterapeut. Helle underviser og forsker i dans, bevægelsespsykologi og kroppens sprog i professionel praksis. Hun har i mange år arbejdet med at udvikle helhedsorienterede og inkluderende bevægelsesaktiviteter. Helle er desuden forfatter, og redaktør på otte bøger og antologier og har publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler. Helle har modtaget Gerlevprisen i 2019. Derudover har hun tidligere modtaget tre underviserpriser. Herunder en ”Harald”, prisen som årets underviser på Københavns Universitet.

ANNE-MERETE KISSOW er konsulent og seniorforsker Ph.d. ved Videnscenter om handicap, Høje Tåstrup. Hun har bifag i idræt og er uddannet fysioterapeut og er Cand. pæd. Anne-Merete Har som fysioterapeut arbejdet inden for områderne rehabilitering og psykiatri og har været underviser i bevægelse, fysioterapi og pædagogik /psykologi på Fysioterapeutuddannelsen. Som forsker er hun især optaget af bevægelse og rehabilitering og sammenhængen mellem deltagelse i bevægelsesaktiviteter og hverdagslivet for mennesker med funktionsnedsættelse. Anne-Merete er forfatter, medforfatter og redaktør på en række fagbøger og har publiceret artikler i både videnskabelige og faglige tidsskrifter.

CARSTEN SANDAHL er uddannet fra Københavns Universitet, hvor han afsluttede sin kandidatuddannelse inden for Idræt og Ernæring i 2017. Under sine studier arbejdede Carsten som Idrætsunderviser i Vestre Fængsel – et dansk fængsel. Herfra skrev han sin speciale, der undersøgte, hvordan sport kan bruges i arbejdet med de indsattes personlige og sociale udvikling. I de sidste 1,5 år har Carsten arbejdet i “Idrætsprojektet”, som er et projekt baseret i København, der har det som hovedmål at brobygge tilbage til civilsamfundet. Fokus er på hovedsageligt børn og unge op til 18 år, men der er også nogle voksne der er i forløb i Idrætsprojektet, og der arbejdes gennem aktiviteter – ikke kun fysiske aktiviteter men alle aktiviteter, der motiverer børnene. Ud over sit fuldtidsarbejde underviser Carsten også på Københavns Universitet 10 uger hvert år på faget “Læring i idræt”.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email
Previous articlePALAESTRA Vol. 33, 2019 No. 4
Next articleOffentligt försvar av doktorsavhandling | Glitch i Idrottslandet: en kritiskkreativ undersökning av queeranden inom svensk idrott(svetenskap) | Eva Linghede, GIH, fredagen den 13 december 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.