Verena Lenneis forsvarer sin ph.d. afhandling på Center for Holdspil og Sundhed, Københavns Universitet, 14. november, kl 12:00

Verena Lenneis forsvarer sin PhD-afhandling The life, work and recreational physical activity of female cleaners på Institut for Idræt og Ernæring, Store Auditorium, Nørre Allé 53, 2200 Copenhagen.

Denne artikel-baserede ph.d.-afhandling havde til formål at undersøge idrætsdeltagelsen blandt kvindelige rengøringsassistenter – en gruppe kvinder, som hovedsagligt har en anden etnisk baggrund end dansk.

Deltagende observationer og semi-strukturerede interviews med 42 kvindelige rengøringsassistenter og deres serviceledere gav et dybdegående indblik i disse kvinders erfaringer med og store udfordringer ved at deltage i motion på arbejdspladsen, samt i deres arbejde, familie og fritid, deres tidligere erfaringer med idræt og fysisk aktivitet og deres sundhedsrelaterede adfærd og viden.

Følgende overordnende konklusion drages: Interviewpersonernes hverdag som kvindelige rengøringsassistenter med anden etnisk baggrund end dansk havde en afgørende betydning for deres muligheder for at deltage i idræt og fysisk aktivitet. På grund af deres fysisk krævende job samt husarbejde og børnepasning i hjemmet havde langt de fleste kvinder hverken energi eller tid til at dyrke idræt. Endvidere syntes (manglende) tidligere erfaringer med idræt og fysisk aktivitet at have en stor indflydelse på deres nuværende idrætsdeltagelse.


Bedømmelsesudvalg

  • Associate Professor Helle Winther (chair), Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark
  • Professor Jorid Hovden, Norwegian University of Science and Technology, Norway
  • Professor Susanna Hedenborg, Malmö University, Sweden

Vejleder

  • Professor emerita Gertrud Pfister, Department of Nutrition, Exercise and Sports, University of Copenhagen, Denmark

List of papers

  • Lenneis, V. & Pfister, G. (2016). Too tired for exercise? The work and leisure of female cleaners in Denmark. Leisure Studies. [epub ahead of print]
  • Lenneis, V. & Pfister, G. (in press). When girls have no opportunities and women have neither time nor energy. The participation of Muslim female cleaners in recreational physical activity. Sport in Society.
  • Lenneis, V. & Pfister, G. (in press). Health, physical activity and the body: an inquiry into the lives of female migrant cleaners in Denmark. International Journal of Sport Policy and Politics.
  • Lenneis, V., & Pfister, G. (2016). Playing after work? Opportunities and challenges of a physical activity programme for female cleaners. International Sports Studies, 38(1), 5-23.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.