More
  Home Tags SSSF

  Tag: SSSF

  Sport for adults: Using frame factor theory to investigate the significance of local sports instructors for a new Sport for All programme in Sweden

  Drawing on frame factor theory, this article by Anna Renström and Staffan Karp examines the establishment of a sports programme offering recreational and fitness activities for adults within the Swedish Sports Confederation. Data from eight interviews with local sports instructors were analysed to investigate the content of activities for adults and how and why the instructors carried out these activities.

  Ideellt arbete och föreningsdemokrati: Det demokratiska ledarskapets krav och utmaningar i IF Stoor – en fallstudie

  Syftet med denna fallstudie av en svensk fleridrottsförening är att ge kunskap om hur en stor förening ­– med 3 000 medlemmar, många organisationsnivåer, och relativt få medlemmar involverade i de formella beslutsorganen ­– fungerar som kollektiv beslutsorganisation. Har IF Stoor, som Sveriges politiker förväntade sig, blivit en skola i demokrati?

  Searching for the ’How’: Teaching methods in Swedish physical education

  The purpose of this peer reviewed article in Scandinavian Sport Studies Forum, by Inger Karlefors and Håkan Larsson, is to explore how different teaching methods are used in Swedish secondary physical education. The impression was that the teachers did not seriously consider the selection of methods in relation to objective, content and group of students.

  Idrett, innovasjon og sosial inkludering: Fremveksten av Mixed Martial Arts i Norge

  Med utgangspunkt i sosial innovasjon som teoretisk og analytisk rammeverktøy utforsker Anne Tjønndal tre forskningsspørsmål: 1) Hvem deltar i norsk Mixed Martial Arts? 2) Bidrar MMA til økt inkludering ved å appellere til grupper som er underrepresentert i idretten? Og 3) hvordan og på hvilken måte kan fremveksten av Mixed Martial Arts forklares som sosial innovasjon?

  Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa”

  I denna artikel av Daniel Alsarve, Johan Jakobsson & Jens Helgesson studeras lärares föreställningar om jämställdhet och hur undervisningsformen skapar betydelser av kön genom intervjuer och observationer. Syftet är att synliggöra hur kön och makt kan påverka utkomsten av en rättvis undervisning inom ramen för ämnet idrott och hälsa i gymnasieskolan.

  Från “lappjävel” till ”the King”: Börje Salming, NHL, och den svenska modellen

  I den här referentgranskade artikeln av Tobias Stark behandlas tidigare Toronto Maple Leafs- och Team Sweden-stjärnan Börje Salming och hans roll som banbrytare för migrationen av svenska ishockeyspelare till den nordamerikanska hockeyligan NHL. På ett övergripande plan belyses omvandlingen av den svenska (idrotts-)modellen kring år 2000.

  Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier

  Syftet med Steffen Søndergaards och Lars Domino Østergaards studie var att undersöka hur kamratfeedback kombinerat med videofeedback påverkar elevers aktiva engagemang och bidrar till ökat fokus på lärande av volleybolltekniska färdigheter som en del av idrottsundervisningen i en dansk gymnasieklass. Studien avrapporteras i denna peer review-artikel.

  Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt

  I denna referentgranskade artikel presenterar Karin Grahn en studie vars syfte var att analysera hur genusrelationer skapas, upprätthålls eller utmanas genom de praktiker som barnen deltar i inom ramen för ett Idrottslyftsprojekt i fotboll där flickor och pojkar tränade fotboll tillsammans. Huvudfokus i analysen har varit hur genusrelationer skapas genom språket.

  “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship

  In the study that’s reported in this article, Astrid Becker-Larsen, Kristoffer Henriksen and Natalia Stambulova examined: (a) the stress-recovery states of the Danish orienteers during a three-week preparatory training camp and the following 2015 World Championships, and (b) their perceived sources of stress and recovery during the two events.

  Ridtränares kommunikation under privatlektioner i dressyr: En samtalsanalytisk studie

  I den här referentgranskade artikeln undersöker Charlotte Lundgren kommunikationen mellan tränare och idrottare (ryttare och hästar) inom ridsporten, mera specifikt dressyr. Hennes slutsatser baseras på analyser av naturligt förekommande interaktion så som den ser ut i den faktiska träningssituationen.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial