More
  Home Tags Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Tag: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Ledige stillinger | Førsteamanuensis i kroppsøving, to stillinger, till NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Søknadsfrist 2020-09-01

  Som ansatt i denne stillingen vil du tilhøre Fagseksjon for Kunstfagene, kroppsøving og idrett. Fagseksjonen er ansvarlig for undervisning på de femårige masterprogrammene i grunnskolelærerutdanningen, lektorutdanningen 8-13, praktisk-pedagogisk utdanning, 2-årig mastergradstilbud i fagdidaktikk, etter- og videreutdanning og ph.d.-utdanning. Vi driver forsknings-, innovasjons- og formidlingsaktivitet rettet mot skole og utdanning.

  1–2 faste stillinger som førsteamanuensis i idrettsvitenskap til NTNU. Søknadsfrist: 15.10.2018

  Vår forskning og utdanning skal bidra til å identifisere og møte sentrale samfunnsutfordringer. Instituttet skal utvikle og formidle kunnskap som kreves for å løse utfordringer som Norge og verdenssamfunnet står overfor. Våre utdanningsprogrammer skal gi kompetanse som gjør våre kandidater attraktive på arbeidsmarkedet og til sentrale bidragsytere i samfunnsutviklingen.

  Forskarprofil | Ingar Mehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

  Befattning PhD, Førsteamanuensis Adress Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap: Idrettsvitenskap NTNU, Dragvoll, bygg 10, N-7491 Trondheim Tlf.: +47 73 59 16 19 Hemsida ResearchGate E-mail Forskningsinriktning Barne- og ungdomsidrett, motivasjon, fysisk aktivitetsnivå, skoleprestasjoner, kvantitativ metode Pågående projekt Elev- og lærermotivasjon Fysisk aktivitet og skoleprestasjoner Måling av fysisk aktivitetsnivå Nyligen avslutat projekt Doktoravhandling om idrettens tilskuere: Norwegian spectators of entertainment sport. Publikationer i urval Martins, Catia; Aschehoug, Irina; Ludviksen, M; Mehus, Ingar; Wisløff, Ulrik; Kulseng, Bård Eirik; Morgan, L.;...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial