More
  Home Tags NIH

  Tag: NIH

  Stipendiatstilling i idrettssosiologi ved Seksjon for kultur og samfunn på Norges idrettshøgskole

  Norges idrettshøgskole (NIH) er en vitenskapelig høgskole med et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning i idrettsvitenskap. Idrett for oss mennesker i bevegelse; toppidrett og organisert idrett, kroppsøving, friluftsliv, lek, dans, trening og mosjon. Vi tilbyr utdanning på bachelor-, master og doktorgradsnivå, og våre studieprogrammer skal dekke samfunnets behov for kompetanse innen idrettsfeltet. Høgskolen har rundt 1500 studenter og...

  Välmatat nyhetsbrev från Norges idrettshøgskole inför jul- och nyårsuppehållet 2013-14

  Ur innehållet: Leter etter det som får oss opp av sofaen – Vanlig helseopplysning alene er tydelig vis ikke nok. Vi blir stadig mer inaktive. Derfor skal vi prøve å koble fysisk aktivitet til allerede sterke interesser hos folk, forteller professor Marit Sørensen på Norges idrettshøgskole. Kari Fasting æresdoktor i Bern – Dette er en aksept av betydningen av forskningsfeltet vårt, sier den...

  Stipendiatstilling ved Senter for idretts­skade­forskning, Norges idrettshøgskole. Søk innen 5. januar 2014

  Senter for idrettsskadeforskning er etablert ved Norges idrettshøgskole med basisfinansiering fra Kulturdepartementet, Helse Sør-Øst, den Internasjonale olympiske komite (IOC) og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Senteret har som formål å forebygge sykdom og skader i idretten gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak og med særlig vekt på skader i fotball, håndball...

  Tre idrottsdisputationer nästa vecka – i fysiologi, psykologi och dans

  Norges idrettshøgskole, Oslo  den 22 januari 2013 Thomas Losnegard: ”Physiological determinants of performance in modern elite cross-country skiing”. Läs mer...     Institut for Idræt og Ernæring, København den 22 januari 2013 Mahdi Mohammadi-Nezhad: "Exercise impact on depressed patients’ self: The impact of exercise on physical self-perception and self-esteem of outpatients with depressive disorders in Denmark". Läs mer...     Norges idrettshøgskole, Oslo  den 24 januari 2013 Hilde Rustad: "Dans...

  Tommy Langseth disputerar om risksporter

  Hva får mennesker til frivillig å utføre handlinger som er svært farlige? Doktorgradsstipendiat Tommy Langseth trekker fram anerkjennelse og status som viktige faktorer. Deltakelsen i risikosport har økt betraktelig de siste 30 år. I sin avhandling, Spenningssøkingens sosialitet – en sosiologisk undersøkelse av verdisystem i risikosport, analyserer Langseth mulige grunner til denne økningen, hvordan meningsdannelse innad i ulike risikosportkulturer foregår og...

  Forskarprofil | Per Øystein Hansen, Norges idrettshøgskole

  Befattning Doktorgradsstipendiat Adress Norges Idrettshøgskole, Postboks 4014, Ullevål Stadion, NO-0806 Oslo Per.oystein.hansen@nih.no Telefon: +47 23 26 24 46 Forskningsinriktning Organisasjon og ledelse i toppidrett Pågående projekt «Making the Best Even Better». En studie av organisasjon og ledelse i norsk toppidrett Publikationer Hansen, P. Ø. (2011). Står Norges Skiforbunds monopol på eliteutøvere for fall? In D.V.ed. Hanstad, G. Breivik, M. K. Sisjord, & H. B. Skaset (Eds.), Norsk Idrett: Indre spenning...

  Nytt från Norges idrettshøgskole

  Ur det senaste nyhetsbrevet från Norges idrettshøgskole (NIH) saxar vi två nyheter. Den 29 oktober 2012 disputerar Leif Inge Magnussen på sin avhandling Læring i friluftsliv. Om padlefellesskap i havgapet vid Seksjon for kroppsøving og pedagogikk, Norges idrettshøgskole. Läs mer om Leif Ings forskning och hans avhandling här: http://www.nih.no/om-nih/aktuelt/nyheter/disputas-magnussen/. Disputationen inleds 10:15 - 11:00 med Leif Inges prøveforelesning på temaet ”Læring i friluftsliv: Teoretiske, empiriske og...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial