More
  Home Tags Lediga platser

  Tag: Lediga platser

  Lediga platser | Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning sport management till Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH | Ansök senast 24 januari 2021

  Undervisningen äger främst rum inom sportmanagementprogrammet vid GIH, men annan undervisning kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår att bedriva utbildning och forskning inom, i huvudsak, följande sport management-områden: (1) idrottens roll och betydelse i samhället ur ett mångfaldsperspektiv, där frågor om rättvisa, politik, demokrati och hållbar utveckling framträder, och/eller (2) ledning, organisering, styrning och utveckling av idrottsverksamhet.

  Vacancy | Postdoc in Physical Education, to the Norwegian School of Sport Sciences | Apply before January 7, 2021

  Our department seeks an ambitious researcher who independently and in collaboration with others can instigate, carry out and report high-quality research that can be published in recognised research channels. We welcome applicants with experience from social and human sciences. The successful candidate is expected to both conduct empirical studies and contribute to theoretical development related to physical education and physical education teacher education.

  Vacancy | Professor in Pedagogy / Science of Education / Sport Pedagogy, to the Norwegian School of Sport Sciences | Apply before January 23, 2021

  Our institute seeks an ambitious professor who is expected to have strong credentials in the academic disciplines in question. As an active researcher, the appointee should be engaged in national/international grant applications, scientific publication and dissemination, research-based teaching, development of new courses or contributing to existing courses at all three levels of university education, supervision of students, mentoring of young researchers, and research leadership roles.

  Vacancies | Doctoral students in Sports Science specialising in the humanities and social sciences within the Learning in Multicultural Contexts PhD school, to Malmö University | Apply before January...

  The sport science research environment includes some 15 researchers as well as an almost equal number of research students. The research is primarily within the humanities and the social sciences, and in regard to research conducted at the department, sport is considered to be a multi-dimensional, societal and cultural phenomenon and includes physical activity, physical education (PE), exercise and sport performance. This also include research on elite sport.

  Vacancy | Ph.D. Fellowship with focus on Physical Education and diversity, at OsloMet, Norway | Apply by January 11, 2021

  There is a group of researchers at the Department of Primary and Secondary Teacher Education who have specialized in the field of embodied learning, and who therefore are involved in research projects focusing on embodied learning at different levels (pre-school, elementary and secondary school, and higher education). The Ph.D. student will also be a member of the research group “Body, Learning and Diversity”.

  Ledig plats | Førsteamanuensis i idrett/kroppsøving med særlig vekt på friluftsliv til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  Den som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor idrett/kroppsøving med særlig vekt på friluftsliv, forske/drive faglig utviklingsarbeid og formidle forskningsresultat innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, samt bidra til utvikling av samarbeid med arbeidslivet. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt.

  Ledig plats | Førsteamanuensis i idrettsvitenskap med vekt på idrettspsykologi og coaching til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  Den som ansettes vil hovedsakelig undervise (både i praktiske aktiviteter og teoretiske emner) og veilede studenter på bachelor- og masternivå innenfor idrettsvitenskap. Treningsledelse, coaching og idrettspsykologi er aktuelle undervisningsemner. Forskning og faglig utviklingsarbeid inkludert formidling av forskningsresultater innenfor relevante forskningsområder ved instituttet, inngår også i stillingen. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt.

  Ledig plats | Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i kroppsøvingsdidaktikk til Universitetet i Stavanger. Søknadsfrist 11. desember 2020

  De som ansettes vil hovedsakelig undervise og veilede studenter i grunnskolelærerutdanningene – fagprofil kroppsøving, drive forskning og faglig utviklingsarbeid, samt formidling av forskningsresultater. Veiledning på doktorgradsnivå kan også være aktuelt. Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig utviklingsarbeid, inngår i stillingen.

  Ledig plats | Doktorand i idrottsvetenskap, med inriktning mot skolämnet idrott och hälsa, till Göteborgs universitet. Sök senast den 17 november 2020

  Inriktningen på utlysningen med fokus på skolämnet idrott och hälsa kommer att ta utgångspunkt i Agenda 2030. Av Agenda 2030:s mål är det framförallt Hållbar hälsa, Hållbar miljö samt Hållbar jämställdhet som är i fokus för utlysningen. Vi söker dig som vill utbilda dig på forskarnivå i Idrottsvetenskap med fokus på ämnesdidaktisk forskning inom skolämnet idrott och hälsa.

  Ledig tjänst | Professor i pedagogik med inriktning mot idrott, Umeå universitet | Ansök senast 2020-11-16

  Bedömningsgrunden vetenskaplig skicklighet avser självständiga forskningsinsatser, förmågan att erhålla forskningsmedel i konkurrens med andra forskare, förmåga att planera och leda vetenskaplig verksamhet, dokumenterat nationellt och internationellt forskningssamarbete, publicering samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Skicklighet visas också genom ledarskap i forskningsprojekt och framgångsrik handledning.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial