More
  Home Tags Lediga platser

  Tag: Lediga platser

  Vacancy | Tenure Track Assistant Professor at the Department of Public Health, Aarhus University | Apply by September 13, 2021

  We offer an attractive career opportunity for promising and talented researchers from around the world. The position is a career development position with the possibility of transition into a tenured associate professorship. We will work together with you to develop your research talent through supervision, professional networks and pedagogical upgrading. As Tenure Track Assistant Professor your primary tasks will be research and research-based teaching.

  Ledig tjänst | Doktorand i idrottsvetenskap (sport management) till Örebro universitet. Ansök senast den 31 augusti. 2021

  Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av idrottsvetenskap från ett samhällsvetenskapligt perspektiv (till exempel sociologi; genusvetenskap; pedagogik). Forskningsområdet vi önskar att utveckla relaterar till idrottares välfärd och skydd, med specifikt fokus på idrottsorganisationers omsorgsplikt gentemot idrottare, mänskliga och barns rättigheter och idrottares röst i organisationens verksamhet.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap inriktning idrottslära till Malmö universitet. Ansök senast den 7 maj 2021

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottslära kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning inom lärarprogrammet. Du kommer att undervisa i olika delar såsom atletisk form (t.ex. gymnastik och friidrott), bollspelsform, dansform, essentiell form (t.ex. orientering och simning) samt friluftsform. Vidare ingår handledning av studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet. Kompetensutvecklingstid ingår i tjänsten med 10% av heltid.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap inriktning humanbiologi på halvtid, till Malmö universitet. Ansök senast den 20 april 2021

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning humanbiologi kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning i anatomi, biomekanik, ergonomi, fysiologi, idrottsskador, rörelselära och kost inom såväl det idrottsvetenskapligt programmet (inriktning fysisk aktivitet och hälsa) som i kurser inom lärarprogram. Tjänsten innefattar även kursansvar, utbildningsplanering, examination på grundnivå och att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete.

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap till Malmö universitet. Ansök senaste den 20 april

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning inom idrottsvetenskapligt program med kursansvar samt arbeta med utbildningsplanering och examination på grundnivå samt bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Du kommer undervisa inom olika områden i idrottsvetenskap såsom ekonomi, marknadsföring, projektledning, event, ledarskap, organisation mm.

  Call for Applications | Sports Ethics Scholarship for Ph.D. study at Charles University, Prague. Closing date: May 31, 2021

  We are developing a Sports Ethics Research Group at the Faculty of Sport and PE (FTVS) at Charles University, Prague, and we are now able to offer a doctoral opportunity for research in Sports Ethics, beginning in October 2021, to join a team of 6 researchers. The scholarship is funded by Charles University and MAiSI

  Ledig tjänst | Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik till Umeå universitet

  Nu söker vi 1-2 universitetslektorer i pedagogik med inriktning mot idrottspedagogik. Arbetsuppgifterna består av undervisning inom institutionens idrottsutbildningar på grund- och avancerad nivå men även av olika former av externa uppdrag som är kopplade till idrottsområdet. I arbetsuppgifterna ingår kursansvar, kursutveckling, handledning, examination och administrativa göromål vid institutionen.

  Ledig tjänst | Doktorand i pedagogik med inriktning mot Idrottspedagogik till Umeå universitet. Ansök senast 2021-04-18

  Doktorandanställningen har ett fokus på processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område, det vill säga i ideell, offentlig och privat sektor och i såväl organiserade som oorganiserade former. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser.

  Ledig tjänst | Doktorand i pedagogik i samarbete med Genusforskar­skolan, Umeå universitet | Ansök senast 2021-03-05

  Doktorandanställningen är i pedagogik med genusinriktning. Pedagogikens kunskapsobjekt är de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang, som exempelvis skola/utbildning, familj, arbets- och föreningsliv. I ansökan formulerar den sökande en forskningsplan där genusperspektiv anläggs i relation till de pedagogiska processer som studeras inom något av institutionens sex prioriterade områden.

  Call for Consultancy | Strategic Planning for The National Organisation for Women in Sport, Physical Activity and Recreation (NOWSPAR), Zambia. Call closes January 21, 2021

  The National Organisation for Women in Sport, Physical Activity and Recreation (NOWSPAR) is a Zambian NGO that advances the rights of women to and through sport. NOWSPAR’s work includes advocacy, education, and capacity development of the sports sector to facilitate increased engagement of women and girls at all levels of sport. NOWSPAR seeks to appoint a consultant to provide technical and advisory services towards the development of NOWSPAR’s Strategy for the period 2021–2024.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial