More
  Home Tags Jan Toftegaard Støckel

  Tag: Jan Toftegaard Støckel

  Journal of Clinical Sport Psychology, Volume 13, 2019, Issue 2: #MeToo: Sexual Assault and Harassment in Sport and Performance

  The Journal of Clinical Sport Psychology (JCSP) is intended to be a scholarly refereed journal designed to stimulate thought, promote empirical investigation, and disseminate scientifically informed knowledge related to the comprehensive psychological care and overall well-being of athletes, coaches, and sport organizations.

  Dags att lämna beskyddarperspektivet för ett proaktivt, barnrättsorienterat synsätt

  Om en av de mörkaste av idrottens baksidor handlar Melanie Langs och Mike Hartills antologi Safeguarding, Child Protection and Abuse in Sport: International perspectives in research, policy and practice (Routledge). Lars H. Gustafsson tycker att detta är en central fråga för idrotten, och att boken erbjuder uppfriskande läsning om ett svårt och komplext område.

  Physical guidance – effective but sensitive method of coaching and teaching sports

  Physical guidance, i.e. a PE teacher or sports coach touching a child in the course of sports technique development, is a sensitive issue. In Touch in Sports Coaching and Physical Education: Fear, risk and moral panic, edited by Heather Piper (Routledge), fourteen scholars deal with this issue from various national perspectives. Eystein Enoksen is our reviewer.

  Big Brother demaskerad

  David Hoff Institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet Ask Vest Christiansen (red) Kontrolsport: Big Brother blandt atleter og tilskuere 177 sidor, hft. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2009 ISBN 978-87-7674-427-4 Statlig kontroll visavi personlig integritet är en klassisk men också aktuell samhällsfråga. Staten har ett behov av att styra och kontrollera samhällsmedborgare, men medborgarna har också ett berättigat krav på personlig integritet och frizoner i privatlivet. Medborgarnas krav på personlig integritet och...

  Sexuella övegrepp inom idrotten

  Ingela Kolfjord Idrottsvetenskap, Malmö högskola  Jan Toftegaard Nielsen Idrættens illusoriske intimitet 432 sid, hft. København : Institut for Idræt, Københavns Universitet 2004 Avhandlingen Idrættens illusoriske intimitet, skriven av Jan Toftegaard Nielsen, är ett välkommet bidrag som behandlar problematiken sexuella trakasserier och sexuella övergrepp. Temat sexuella övergrepp är fortfarande tabubelagt inom idrotten och kan delvis förstås i en kulturell kontext, såväl avståndstaganden mot fenomenet som maktförhållanden i samhället...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial