More
  Home Tags Irina Burchard Erdvik

  Tag: Irina Burchard Erdvik

  European Physical Education Review, Vol. 28, 2022, No. 1

  EPER is a journal that stimulates and presents scholarly enquiry in the broad field of physical education, including sport and leisure issues and research. The Forum Editor’s pick from the current issue: Teaching physical education in ‘paradise’: Activity levels, lesson context and barriers to quality implementation by Azeema Abdulla, Peter R. Whipp, and Timothy Teo.

  Journal of Sport and Exercise Psychology, Volume 42, 2020, Issue 6

  JSEP publishes peer-reviewed research articles by leading world scholars that explore the interactions between psychology and exercise and sport performance, and more. The Forum Editor’s pick from the current issue: “TO BE, OR NOT TO BE, THAT IS THE QUESTION”: MODELING AND DIFFERENTIATION AMONG SIBLINGS PARTICIPATING IN ORGANIZED YOUTH SPORT by Keith V. Osai, Travis E. Dorsch, Shawn D. Whiteman.

  Ny avhandling | Physical Education as a development asset in the everyday life of adolescents, av Irina Burchard Erdvik, Norges idrettshøgskole

  I undersøkinga si har Irina Burchard Erdvik spurt om lag 3.000 unge i ungdoms- og vidaregåande skule om sjølvkjensla deira, om idrettsdeltaking på fritida, om korleis dei opplever kroppsøvinga og om kjensla av sjølvbestemming, meistring og tilhøyring i faget. Ho har mellom anna funne at kroppsøvings-timane oftast er lagt opp med mykje idrett, etter ein «idrettslogikk» som mest gagnar dei idrettsaktive. Opplæringslova seier ikkje noko om at idrett er viktig.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial