More
  Home Tags Sport studies

  Tag: sport studies

  Doktorand i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora (minst en) till Malmö högskola

  Forskarutbildningen i Idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora har fokus på̊ idrottens former och betydelser i samhället i dåtid, nutid och framtid. Med idrott avses allt ifrån tävlingsidrott, motions- och upplevelseidrott till idrott som skolämne samt friluftsliv och fysisk rekreation.

  Extended deadline | “Sports Studies: The State of the Art”, the 4th Annual Rockford University Sports Studies Symposium, April 24, 2015

  Along with its general popularity, sport as an object of academic study has been steadily growing for decades across disciplinary boundaries. As such, this year’s Sports Studies Symposium seeks to explore the state of the study of sport.

  Disputation i idrottsvetenskap vid Malmö högskola

  Fredagen den 23 maj klockan 13:15 försvarar Joakim Wirén Åkesson sin doktorsavhandling Idrottens akademisering – Vetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och arbetsmarknad på idrottens område, mot kritik från opponenten, docent Josef Fahlén, Umeå universitet. Betygsnämnden, som avgör om avhandlingen håller erforderlig vetenskaplig nivå och om författaren lyckas väl med sitt försvar, utgörs av docent Peter Korp, Göteborgs universitet, professor Lennart Olausson, Malmö högskola,...

  Call for Papers: Science, Higher Education, Business – An Interdisciplinary Approach To Sport Studies, Research And Development In The Caribbean

  The University of the West Indies (UWI) St. Augustine, Trinidad and Tobago, in collaboration with the First Citizens Sports Foundation, will host its first sport conference on Sport and Higher Education from January 15 to 18 2014. This conference aims to attract academics, researchers, students, sport administrators and experts, athletes and other members of the sporting industry to discuss: “Science, Higher Education, Business: ...

  Tæt på kroppen – ny antologi om dansk idrottsforskning

  I sommaruppdateringen av idrottsforum.org den 6 juni 2007 publicerades sju artiklar inom ramen för ett tema som gavs namnet "Tæt på kroppen: Dansk idrottsforskning i fokus". Under de följande åren publicerades ytterligare två artiklar på detta tema, och när nu en antologi med titeln Tæt på kroppen föreligger har ytterligare fem bidrag tillkommit, utöver en introduktion av redaktörerna, som är...

  The Swedish Journal of Sport Research (SJSR) deadline is September 2, 2013

  Manuscripts to the Swedish Journal of Sport Research (SJSR) shall be submitted no later than 2 September. The manuscript may not exceed 6,000 words (excluding the abstract and references) which add up to approximately 18 pages in the journal. Please include a word count. Manuscripts exceeding 6,000 words will not be assessed. The manuscript is to be written in Times New Roman...

  2nd Call for Papers: Sport Studies in the Caribbean

  The University of the West Indies, Sort and Physical Education Centre In collaboration with First Citizens Sports Foundation Call for Papers Science, Higher Education, Business: An Interdisciplinary Approach to Sport Studies, Research and Development in the Caribbean June 25-28, 2013 Globally, the last 25 years has witnessed a tremendous upsurge in the study of sport and its institutionalization as part of the system of higher...

  Olympic Studies Center OSC, Newsletter No. 20, March 2013

  Click on image to see Newsletter.

  Nätverk för svenska idrottsforskningsdoktorander

  CIF initierar doktorandnätverk En av de saker som framkom i Nordic Evaluation of Sport Sciences var att tvärvetenskapliga samarbeten kan förbättra forskningens kvalitet. Även forskarutbildningen skulle gynnas av fler gränsöverskridande samarbeten. Det har även framkommit vid andra forum att det finns ett behov av ökad kontakt mellan doktorander inom idrottsforskningen. Detta vill vi ta fasta på genom att initiera ett gränsöverskridande doktorandnätverk både...

  Inbjudan till tävlingen Bästa studentuppsats om idrott 2012-13

  SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (om 15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, -psykologiskt, -sociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne. Vinnaren/vinnarna av uppsatstävlingen bjuds på en idrottskonferensresa till Stockholm (konferensavgift, resa och logi) och erbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens i Stockholm den 20-21 november 2013. SVEBI bildades...
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial