More
  Home Tags Sport studies

  Tag: sport studies

  Athens Journal of Sports, Volume 6, 2019, Issue 1

  The Athens Journal of Sports is an Open Access quarterly double blind peer reviewed journal, which considers papers from all areas of sports and related sciences. Many of the papers published in this journal have been presented at the various conferences sponsored by the Sport, Exercise, & Kinesiology Unit of ATINER) and by the Panhellenic Association of Sports Economists and Managers (PASEM).

  Doktorander i idrottsvetenskap med inriktning humaniora och samhällsvetenskap inom forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter. Ansök senast den 14 januari 2019

  Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse.

  The Department for Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, is looking for a head of department. Apply by January 8, 2018

  As head of department at IKI, you will be responsible for the comprehensive leadership, development and quality of education and research in several multidisciplinary and highly specialised fields. Your visionary perspective will drive the department and develop its potential – both within education and collaboration, and the different research areas at the department.

  Två doktorander i idrottsvetenskap med inriktning samhällsvetenskap och humaniora till Malmö högskola

  Forskningsmiljön i idrottsvetenskap vid Malmö högskola är flervetenskaplig och med stark samhällsrelevans. Utgångspunkten är att samhällsaspekter – såsom jämställdhet, jämlikhet, socioekonomi och kulturell mångfald – alltid påverkar idrotten, samtidigt som idrotten är av sådan betydelse att den utövar ett inflytande på samhället.

  Call for Papers | Swedish Journal of Sport Research, 2016

  The Swedish Journal of Sport Research is an open access journal publishing original articles on mainly pedagogical, psychological and sociological aspects of sport, but also educational, historical, and philosophical aspects.

  Inbjudan från SVEBI | Bästa studentuppsats om idrott 2015-16 | Deadline den 20 juni 2016

  SVEBI, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, idrottspsykologiskt, idrottssociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

  Call for Papers | Sport Studies and Higher Education: “Physical Literacy: Gender, Science, and Sport for Development | Trinidad, January 13–16, 2016

  Sport has always played an integral role within Caribbean societies. Sports personalities have for a long time been the Caribbean's heroes and so too sport has always been an iconic Caribbean pastime. This popularity has driven many state initiatives to use sport as a tool for economic and social development.

  Welcome to a day of exciting lectures at Malmö University on Tuesday, June 23

  Coinciding with the ECSS Congress, there will be a PhD-course, “Scientific Quality, Position and Relevance in Sport Sciences”, within which we offer a set of interesting lectures, by eminent and experienced scholars in the fields of sport studies and sport science, on Tuesday, June 23.

  Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 13 april 2015: “Jag tvivlar på idrottsvetenskapen” med Bo Carlsson

  The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, April 13, 13:15–15:00. The seminar will be in Swedish. Jag tvivlar på idrottsvetenskapen Bo Carlsson Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola Genom att ställa frågan om huruvida idrottsvetenskap är eller kan bli (samhälls-)vetenskapligt intressant syftar Bo Carlsson i den här essän till att diskutera idrottsvetenskapens karaktär, status, utveckling och dess inneboende problem – samt dess...

  Jonny Hjelms kritiska granskning av svensk idrottsforskning nu som bok!

  Jonny Hjelm analyserar i Idrott, tävling och allvar den beteendevetenskapliga idrottsforskningen i Sverige åren 1970-2010 och hur man behandlat ”tävlingsidrotten”, företrädesvis vid studier av barn- och ungdoms­idrott.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial