Nyhetsbrev från Centrum för idrottsforskning (CIF), september 2014

Nyhetsbrevet bjuder på läsning om…

studyingForskare – skriv för att bli läst! 
CIF bjuder in till höstens doktorandnätverksträff. 16-17 oktober kommer höstens träff att genomföras med temat Skriftlig presentation av forskning – både vetenskapligt och populärvetenskapligt . Något ur programmet: Skrivande som en kreativ och utforskande process, Skrivande som färdighet och tankeverktyg och Hur kan vi utvecklas som skribenter? Träffen innehåller föreläsningar som varvas med workshops med praktiska övningar för ett bättre skrivande. Sista anmälningsdag är 8 oktober.

Träffpunkt Idrott 18-20 november
På Träffpunkt Idrott möts politiker, beslutsfattare och företrädare för organisationer och företag för att diskutera idrott, bad, anläggning, fritid och folkhälsa. Platsen är Svenska Mässan i Göteborg. Centrum för idrottsforskning anordnar ett seminarium om idrottens etiska utmaningar och deltar även i en diskussion om idrottsföreningars ekonomi.

Snart är det den 15 september!
På måndag är det sista dag för att lämna in ansökningar till forskningsbidrag för 2015. Det är också sista dag för inlämning av slutredovisning av avslutade projekt från 2008-2012. Senast kl 17 ska inlämningen ske.

Unga forskare presenterar…
Välkommen till GIH i Stockholm den 9 oktober! CIF anordnar ett utvärderingsseminarium för de doktorander och nydisputerade som har forskningsstöd från CIF. Några ämnen som kommer att presenteras är skador i elitfotboll, sprintträning och kost, överbelastningsskador vid riksidrottsgymnasier samt professionell idrott och kvinnor.

Läs nyhetsbrevet här!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.