Swedish Journal of Sport Research

sjsrDet finns numera tre svenska publikationer för referentgranskade artiklar inom samhällsvetenskaplig och humanistisk  idrottsforskning.

År 2010 sjösattes idrottsforum.orgs systerpublikation Scandinavian Sport Studies Forum, som är online and open access, och är i år alltså på fjärde året.

År 2012 utkom The Swedish Journal of Sport Research (SJRS) – som vi tidigare känt som SVEBIs årsbok, på samma sätt som vi tänkt på SVEBI som Svensk förening för Beteende- och samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, men som utgivare av SJRS kallas Swedish Association for Behavioural and Social Research in Sport – för första gången med referentgranskade texter.

Samma år utkom Svenska Idrottshistoriska Föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle också den som referentgranskad, dock än så länge inte gällande alla artiklar.

Vi har sent omsider lyckats komma över ett exemplar av SVEBIs årsbok, The Swedish Journal of Sport Research Volume 1, 2012. Det ser ut som en bok med sina 133 sidor och formatet A5 (148×210 mm) men inlagan har dessvärre inte satts som en bok utan verkar vara förminskade sidor i Word. Såväl ISBN som ISSN saknas, och det saknas också uppgift om tryckeri.

Redaktör för SJSR är Erwin Apitzsch, och han har sällskap i redaktionskommittén av Ann-Christin Sollerhed och Staffan Karp.

Inte ens innehållsförteckningen finns på webben, märkligt nog, så vi får skriva in den så att alla kan ta del av den, men innehållet verkar väldigt intressant:

Erwin Apitzsch
Editorial

Josef Fahlén & Paul Sjöblom
Good Sport Environments: A Study of Collective Fundamental Values and Their Importance for Activity Principles in Swedish Club Sports

Axel Horn
Early Physical Education for Preschool Age – a Dialectic Approach

Inger Karlefors
There Are Some Things We Learned – That We Hadn’t Thought of: Experience of and Learning in the Subject of Physical Education and Health from a Student Perspective

Irena Martinkova & Jim Parry
Sports Supplements: Strategies and Policies

Pär Rylander
Why Follow Leaders? – Coaches’ Social Power in Team Sports

Tidskriften kan beställas från redaktör Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psychology.lu.se.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.