Utmärkt bok om ishockey i Kanada

0
14
Tobias Stark
Idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet Andrew C. Holman (red)
Canada’s Game: Hockey and Identity
236 sidor, hft.
Montreal, QC: McGill-Queen’s University Press 2009
ISBN 978-0-7735-3598-5


I april 2005 anordnade Canadian Studies Program vid Bridgewater State College i Plymouth, Massachusetts, den tvärvetenskapliga konferensen ”Canada’s Game? Critical Perspectives on Ice Hockey and Identity”, där ett nittiotal forskare från Nordamerika och Europa deltog. Ett axplock av de paper som presenterades vid sessionerna finns nu samlade i den konferensdokumentation, Canada’s Game: Hockey and Identity, som sammanställts under historikern Andrew C. Holmans överinseende.

Boken är tematiskt uppdelad i tre större delar. Den första delen är rubricerad ”Community, Region, Nation: Hockey and Contexts of Identity” och rör frågor om hur ishockeysporten tjänat som ett redskap för konstruktion av nationella och lokala identiteter i Kanada. Historikern Greg Gillespie diskuterar där hur regionala mottsättningar inverkade på uttagningen av Kanadas OS-lag inför Garmisch-Partenkirchen-spelen 1936, samtidigt som han poängterar att det snarare var Tysklands hägrande ölhallar som lockade spelartruppen än några direkta drömmar om olympiska medaljer. Sport Management-forskarna Craig Hyatt och Julie Stevens söker för sin del gjuta nytt liv i den idag närmast sekellånga debatten rörande USA:s förment negativa inflytande på den kanadensiska nationalsporten. Detta gör de genom att gå clinch med den utbredda föreställningen att ”Americans are hockey’s villains and Canadian’s hockey’s victims”, för att i stället slå fast att ”Canadian hockey enthusiasts, be they the public or media, should focus blame for the commercialization of hockey less upon American corporatists and more upon their Canadian counterparts”. Litteraturvetaren Brian Kennedys bidrag handlar om hur Kanadas vinst över Sovjet i 1972 års vittomtalade utmanarmöte, Summit Series, alltjämt vid 2000-talets början fungerar som en betydelsefull kraftkälla för formulering av kanadensiskhet. Slutsatsen är att denna nostalgiskt präglade ishockeypatriotism bli allt viktigare att utmana, då den bidrar till att marginalisera stora befolkningsgrupper i det alltmer multikulturella invandrarlandet Kanada.

För egen del ställer jag mig exempelvis starkt kritisk till nationalromantiskt fotade resonemang i stil med Harrisons, varunder ishockeyns framträdande ställning i Kanada utmålas som ett naturligt utskott på den kanadensiska folksjälen…

Den andra delen är betecknad ”Forging Identity Through Fiction” och innehåller tre uppsatser som på olika sätt behandlar representationer av ishockeysporten i kanadensisk prosa. I en av dem går litteraturvetaren Jason F. Blake på djupet med förekomsten av våldsamheter i olika skönlitterära ishockeyskildringar. Han konstaterar att slagsmål och andra uttryck för instrumentell aggressivitet i regel porträtteras som en naturlig – ja, till och med fruktbar – del av sporten. Denna tankefigur går även igen i litteraturvetaren Jamie Dopps uppsats, under det att han ger sig på jakt efter ”the Good Canadian Kid” inom den kanadensiska ishockeyprosan. Frågan Dopp ställer sig är om det alls är möjligt att lyckas som professionell ishockeyspelare och ändå leva ett gott liv. Svaret blir närmast ett rungande: Nej! I princip alla spelare måste nämligen offra något på vägen, såsom deras fysiska hälsa och/eller deras relationer till nära och kära. Avslutningsvis visar etnicitets- och litteraturforskaren Karen E. Skinazi hur en av ishockeylitteraturens verkliga föregångsmän i Kanada, Leslie McFarlane (1902–1977), aktivt arbetade för att utforma ishockeysporten till ett instrument för nationell mytbildning.

Den tredje och sista delen heter ”Buying and Selling Identities: Hockey as Commodity” och består av fyra kapitel som utifrån olika ingångar problematiserar ekonomiseringen av sporten. Historikern Russel Fields bidrar med en granskning av publikens upplevelser och sociala sammansättning vid NHL-matcher i Madison Square Garden (New York) och Maple Leaf Garden (Toronto) under mellankrigstiden. En springande punkt i framställningen är att NHL-matcherna vid denna tid började marknadsföras som ”’a place where people [could] go with in evening clothes … a place that people [could] be proud of to take their wives or girl friends to’”. Därpå diskuterar poeten Richard Harrison skilda publikresponser rörande ishockeyn i USA och Kanada. Enligt Harrison kan det faktum att ishockeyn utgör en central ingrediens i den kanadensiska självbilden, medan sporten för en långt mer tynande tillvaro i det södra grannlandet, sökas i en kombination av ländernas skilda klimatologiska förutsättningar och invånarnas själsliga anlag. Historikern Robert H. Dennis visar för sin del hur Montreal Canadiens tidigare ägare, Molson Breweries, genom olika marknadsföringsgrepp – där godtyckligt historiebruk spelade en framträdande roll – sökte förse lagets nya arena Bell Centre (invigt 1996 under namnet Molson Centre) med samma påtagliga kulturella nimbus som dess anrika förlaga, det sägenomspunna ishockeytemplet Montreal Forum (uppfört 1924). Det fjärde och sista kapitlet är en uppsats av statsvetaren Julian Ammirante, om ishockeysportens politiska ekonomi med särskilt avseende på NHL-lockouten 2004, där han konkluderar att ”something is wrong with major-league sports in general and NHL in particular, along with society’s current relationship to it”.

Det går givetvis att ha synpunkter enskildheter i en antologi av detta slag. För egen del ställer jag mig exempelvis starkt kritisk till nationalromantiskt fotade resonemang i stil med Harrisons, varunder ishockeyns framträdande ställning i Kanada utmålas som ett naturligt utskott på den kanadensiska folksjälen i stället för ett resultat av en komplicerad social process som innebar nederlag för de historiska alternativen. Samtidigt applåderar jag Ammirates benhårda plädering för att en djupare förståelse av NHL-lockouten 2004/2005 kräver att utvecklingen ses i ljuset av tidens kraftiga globala neoliberala strömningar i stort. Inte desto mindre menar jag att båda dessa bidrag – liksom uppsatserna i övrigt – har en lika viktig funktion att fylla i sammanhanget, då de visar på den stora spännvidd som föreligger inom den humanistiska och samhällsvetenskapliga ishockeyforskningen i Nordamerika. Den stora behållningen med Canada’s Game är i mina ögon inte heller något speciellt kapitel, utan att boken tjänar som en god introduktion till forskningsfältet i stort – tillika ett tydligt vittnesbörd om ishockeyns framträdande ställning i Kanada och delar av USA.

Om något övrigt hade varit att önska vore det en grundlig diskussion av synen på kön och sexualitet inom ishockeysporten, men detta är mycket att begära i och med att boken sammanställts av de ifrågavarande konferenspappren. I vilket fall väntar vi nu bara på att den vetenskapliga ishockeyforskningen ska få luft under vingarna även på våra bredgrader, där ishockeyn på många håll står närmast lika stark som någonsin ”over there”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Tobias Stark 2011.


Hitta bästa pris på boken hos Prispallen.se
Kjøp boken fra Capris.no
Sammenlign priser på bogen hos Pensum.dk
Buy this book from Amazon.co.uk
Buy this book from Amazon.com
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.