Moderna sportkvinnor

uk-flagIn English

Emma Severinsson
Historiska institutionen, Lunds universitet


Den 26 oktober 2018 disputerade Emma Severinsson i historia vid Lunds universitet på avhandlingen Moderna kvinnor: Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921–1933. Ett av kapitlen heter ”Moderna sportkvinnor”, och med Emma Severinssons benägna tillstånd kan idrottsforum.org publicera detta kapitel oavkortat. För att placera in kapitlet i sitt akademiska sammanhang återger vi här avhandlingens abstract:

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det moderna samhällets utmaningar. De moderna kvinnorna ifrågasatte nämligen traditionella genusstrukturer, genom att idrotta, köra bilar, ställa nya krav på äktenskapet eller helt enkelt välja bort giftermål till förmån för ett självförsörjande singelliv. Samtidigt politiserades och granskades deras kroppar, korta kjolar och livsstil. 

Under 1920-talets första år i Sverige hade kvinnor uppnått rösträtt och juridisk likställighet i äktenskapet och nya lagar gav dem större utrymme på arbetsmarknaden. Hur skulle ett modernt framtida samhälle se ut där kvinnor uppförde sig, såg ut som, och ställde samma krav på frihet som män? Det är hur denna fråga debatterades i veckopressen som undersöks i denna bok. De moderna kvinnorna var ett globalt fenomen under 1920- och 1930-talen, men tog sig olika uttryck i olika länder. I den svenska debatten framhölls Sverige som ett jämställdhetens förlovade land, på samma gång som det ansågs viktigt att sätta gränser för femininiteten och moderniteten för att värna om och bevara svenskheten. Det är tongångar som känns igen än idag, när nationalistiska vindar, som vill begränsa kvinnors utrymme, sveper över Sverige.


Hämta ned fulltextversionen av artikeln här!


EMMA SEVERINSSON disputerade nyligen i historia vid Lunds universitet med avhandlingen Moderna kvinnor. Hon är lärare och forskare i modevetenskap. Just nu håller hon på med ett projekt om mode, demokratisering och den svenska modepressens framväxt.


Läs mer på idrottsforum.orgs temasidor om

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.