Research Seminar Series in Sport Sciences, Malmö University | 9 November 2015: “Paralympics and Freak Shows” | Kutte Jönsson

The venue for this seminar is Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, room E121c, on Monday, November 9, 15:15–17:00. The seminar will be in Swedish and English.


Paralympics and Freak Shows

Kutte Jönsson


Seminariet handlar om ett utkast till en artikel som Kutte Jönsson avser att skicka till Routledge-tidskriften Sport, Ethics and Philosophy innan jul eller i början av nästa år. Den fulla titeln är, preliminärt, “Paralympics and the Reclaiming of the ‘Freak Show’: On Abjection, Aesthetics, Identity, and Resistance”.

En får läsa den som en vill, men ett par anvisningar kan ändå vara på sin plats:

Det är ett utkast, vilket innebär att en bör ha överseende med vissa saker. Som att det på sina ställen ligger drivor av språkligt slagg över texten. Det slagget ska tvättas. Det betyder också att det finns tankar som ännu inte är färdigtänkta, argument som inte är tillräckligt avskalade och nedslipade. Kort sagt finns det delar som är, så att säga, lösa i köttet.

Kutte kommer att inleda seminariet med att berätta om processen kring denna artikel. Underlag, manus i dess nuvarande form, kan rekvireras från Kutte genom ett mail till <kutte.jonsson@mah.se>


The seminar is about a draft paper that eventually will be submitted to the Routledge journal Sport, Ethics and Philosophy. The full title of the paper is “Paralympics and the Reclaiming of the ‘Freak Show’: On Abjection, Aesthetics, Identity, and Resistance”. It’s available on request from <kutte.jonsson@mah.se>.


Welcome!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.