Ny på forskarlistan: Annika Bodemar, Norges idrettshøgskole

Vi välkomnar Annika Bodemar till forskarlistan. Annika är forskarstuderande vid Seksjon for kultur og samfunn, Norges idrettshøgskole. Hennes primära forskningsintresse handlar om ungt ledarskap vid stora idrottsarrangemang, och hon studerar för närvarande ungdoms-OS i Innsbruck i januari 2012. Annika har sin grundexamen från NIH med inriktning på idrottspsykologi, och hennes mastersuppsats från 2001 har titeln Lyssna på oss! Ledarbeteende, belåtenhet, prestation i ungdomsfotboll. Annika har varit generalsekreterare i Norges Snowboardforbund.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.