Ny kurs startar på GIH: Idrottslärans Rörelsepraktiker

Kursen heter Idrottslärans Rörelsepraktiker (7,5 HP) och är en kurs på avancerad nivå som fokuserar på ämneskunskaper i dans, friluftsliv och idrott. Den genomförs på GIH under HT-2022.

Kursen är campusförlagd, går på kvartsfart och riktar sig till lärare i idrott och hälsa som undervisar idrott i något eller några av dessa ämnen, samt till adjunkter i idrottslärarutbildning.

Kursen ger möjlighet till kompetensutveckling för lärare i idrott och hälsa (t.ex. förstelärare i ämnet samt VFU-handlare) och för adjunkter i idrottslärarutbildning.

Kursen undervisas av svenska disputerade forskare som är experter i fältet.

Kursen innefattar fyra tillfällen på GIH med start 15 september och sista tillfället är 13 januari 2023.

Undervisningen är både teoretisk och praktisk, och den sker dels i seminariesalar, dels i idrottshall/gymnastiksal.

Följ den här länken för mer information om kursen, inkl. kursplan: https://gih.se/kurswebb/program-och-kurser/idrottslarans-rorelsepraktiker. Kursen är sökbar från 15 mars.

Om du är intresserad, eller har någon fundering – mejla Christopher Engdahl med vändande mejl! Han ser fram emot att höra från dig!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.