More
  Home Tags Rörelselära

  Tag: rörelselära

  Ny kurs startar på GIH: Idrottslärans Rörelsepraktiker

  Kursen heter Idrottslärans Rörelsepraktiker (7,5 HP) och är en kurs på avancerad nivå som fokuserar på ämneskunskaper i dans, friluftsliv och idrott. Den genomförs på GIH under HT-2022. Kursen är campusförlagd, går på kvartsfart och riktar sig till lärare i idrott och hälsa som undervisar idrott i något eller några av dessa ämnen, samt till adjunkter i idrottslärarutbildning. Kursen undervisas av svenska disputerade forskare som är experter i fältet.

  Doktorander sökes till Forskarskolan SMOVE (Sustainable Movement Education), i samverkan mellan GIH, Göteborgs universitet, Malmö universitet samt Örebro universitet | Ansök senast den 30 november, 2021

  Forskarskolan Hållbar rörelseutbildning i förskolor och skolor är en utbildningsvetenskaplig forskarskola. Den syftar till att öka kunskapen kring de pedagogiska utmaningar som är förknippade med uppdraget att erbjuda daglig rörelse för barn och elever i förskolor och skolor, inklusive förskoleklass och fritidshem. Syftet är också att stärka kompetensen inom lärarutbildning kring frågor om daglig rörelse i förskolor och skolor.

  Högskolelektor i idrottsvetenskap, inriktning rörelselära (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan GIH. Ansök senast den 6 januari 2020

  Anställningens inriktning är mot området rörelselära, biomekanik och motorisk kontroll, där utveckling och genomförande av kurser inom idrottsteknologi förekommer. I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat, såsom att driva och utveckla undervisning och forskning samt handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial