More
  Home Tags Idrottslära

  Tag: idrottslära

  Ledig tjänst | Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap inriktning idrottslära till Malmö universitet. Ansök senast den 7 maj 2021

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning idrottslära kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning inom lärarprogrammet. Du kommer att undervisa i olika delar såsom atletisk form (t.ex. gymnastik och friidrott), bollspelsform, dansform, essentiell form (t.ex. orientering och simning) samt friluftsform. Vidare ingår handledning av studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning på lärarprogrammet. Kompetensutvecklingstid ingår i tjänsten med 10% av heltid.

  Universitetsadjunkt i idrottsvetenskap med inriktning på pedagogik, 100%, till Malmö universitet. Sök senast den 22 november 2019

  Som universitetsadjunkt i idrottsvetenskap ingår undervisning samt arbete med utbildningsplanering, examination på grundnivå samt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete. Specifika arbetsuppgifter för den här anställningen är att arbeta med ämnes- och grundlärarprogram i ämne/ämnesdidaktik i bollspel, friluftsliv, orientering, simning och träningslära.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt gymnastik (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt gymnastik och motorik i vid bemärkelse. Huvudsakligt fokus för denna tjänst är undervisning i allsidig rörelseträning med inriktning  på gymnastik. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt rörelse och dans (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt rörelse och dans. Huvudsakligt fokus för i denna tjänst är undervisning i rörelse och dans med fokus på olika rörelseformer så som kulturell och expressiv form samt rörelse som träningsform. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, särskilt bollspel och bollekar (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära, särskilt bollspel i olika former. Huvudsakligt fokus för undervisningen i denna tjänst är undervisning i bollaktiviteter i lekar och spel i varierade miljöer och under olika årstider. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Högskoleadjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära och friluftsliv (100%) till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Sök senast den 19 maj, 2019

  I anställningen ingår undervisning, handledning och kursutveckling, på grundnivå och avancerad nivå samt FoU inom idrottsvetenskap med inriktning mot idrottslära och friluftsliv. Huvudsakligt fokus för denna tjänst är undervisning i friluftslivets breda innehåll i skiftande miljöer inklusive simning och livräddning. Undervisningen kan äga rum inom samtliga utbildningsprogram.

  Biträdande lektor i idrottsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

  I anställningen ingår de arbetsuppgifter som normalt är förenade med ett lektorat inom en lärarutbildning, såsom undervisning och forskning, verksamhetsförlagd utbildning, handledning av självständigt arbete på grundnivå och avancerad nivå. Handledning och undervisning på forskarutbildningsnivå kan förekomma.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

  I anställningen ingår undervisning och handledning inom idrottslärans olika rörelsekulturer med särskilt fokus på rörelse och dans. Därtill ingår handledning på grund och avancerad nivå. Undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning kan ingå. Till undervisning räknas även kursadministration.

  Lektor i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära till Gymnastik- och idrottshögskolan. Ansök före 2018-02-20

  Idrottslära är den utövande och praktiska idrotten med fokus på såväl didaktiska, tekniska, metodiska och estetiska lärprocesser. Idrottslära struktureras på GIH i en modell baserad på olika rörelsekulturers idéer och inre sammanhang där samspelet mellan individ och utövande av idrott är en förutsättning för förståelse och lärande.

  Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottslära, spec. dans, till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)

  I anställningen ingår undervisning i rörelse och dans samt gymnastik på samtliga utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar. Rörelse och dans är indelat i dans som kulturell respektive expressiv form samt rörelse som träningsform. Undervisningen i gymnastik innefattar bl.a. träning av grundläggande motorik samt sammansatta och komplexa rörelser.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial