Ny avhandling | “We just knew that we had to be a part of it”: The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation, av Roald Undlien, Høgskolen I Innlandet

Roald Undlien forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved programmet Innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet 10.juni 2020.

Tittelen på avhandlingen er We just knew that we had to be a part of it: The Youth Olympic Games as a catalyst for social innovation.

    • Disputasen gjennomføres i Auditorium A i HINNs lokaler på Storhove, Lillehammer. Det er gitt dispensasjon for oppmøte til 50 person i auditoriet. Påmelding via  nettskjema. Det er også mulig å følge disputasen via  streaming.
    • Prøveforelesningen starter klokka 10.15. Emne: «I hvilken grad kan analysen av idrettsbegivenheter som katalysator for sosial innovasjon rettet mot utviklingshemmede overføres til andre livsområder og/eller andre målgrupper?»
    • Disputas fra klokka 12.15.

Bedømmelseskomiteen består av førsteopponent Tomas Peterson (professor, Universitetet i Malmø), andreopponent Anna M. Kittelsaa (professor emeritus, NTNU) og tredjeopponent/administrator Ole Petter Askheim (professor, Høgskolen i Innlandet).

Hovedveileder: Jon Helge Lesjø. Medveileder: Dag Vidar Hanstad

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.