Livestreamad disputas | Repetitive head impacts in football – Quantifying exposure and assessing outcomes, av Stian Bahr Sandmo, Norges idrettshøgskole

Stian Bahr Sandmo. Foto: Amalie Huth Hovland, UiO

Stian Bahr Sandmo forsvarer sitt doktorgradsarbeid ved Norges idrettshøgskole 17. desember 2020, kl 14:00. Han har vore stipendiat ved Senter for idrettskadeforsking på NIH og arbeider nå som lege ved nevrologisk avdeling på Drammen sjukehus. Doktorgraden er formelt tilknytta Universitetet i Oslo (UiO).

Tittelen på avhandlingen er Repetitive head impacts in football – Quantifying exposure and assessing outcomes.

Stian Bahr Sandmo har evaluert målemetodar ein kan bruke for å undersøke effektane av nikking. Mellom anna har dei utstyrt spelarar med øyrepluggar; desse målte akselerasjonskreftene som hovudet til spelarane blei utsette for når dei nikka. Dei har også kartlagt omfanget av nikking i barne- og ungdomsfotball. Her kom det fram at unge under 12-13 år nikkar svært lite.

Dei har òg tatt blodprøver frå spelarar i Tippeligaen og undersøkt førekomsten av tau-protein i desse for å sjå om nikking og hovudskadar ga strukturelle hjerneskadar, noko de ikkje fann. Og dei har undersøkt i kva grad sjølvrapportering kan brukast til å måle nikking og verknadane av dette.

Les artikkel om funna: Fotballspelarar får hovudskadar, men kor mykje skuldast nikking?

Komité og vegleiarar

Bedømmelseskomitén består av Professor Eirik Helseth (leiar), nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo; Niklas Marklund, professor i nevrokirurgi, Lund universitet, Lund; og Margo Mountjoy, professor, McMaster University Medical School, Toronto.

Hovudvegleiar Roald Bahr, professor i idrettsmedisin, Senter for idrettskadeforsking, NIH; medvegleiar Inga K. Koerte, professor i nevrobiologisk forskning, Ludwig Maximilians Universität, München; medvegleiar Lars Engebretsen, professor og overlege ved ortopedisk klinikk, Oslo universitetssykehus.

Program

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.