Linnéuniversitetet anordnar Sveriges första universitetskurs om ishockeyns kulturhistoria

icehockey

Var, när och hur uppstod den moderna ishockeysporten? Vilken betydelse hade det kalla kriget för ishockeyns internationella uppsving? Hur kan man förstås ishockeyvåld? Har damishockeyn en sportslig chans? Vad utmärker ishockeyns supporterkultur? Vilken samhällsnytta fyller ishockeyn? Är kommersialiseringen ett hot mot ishockeyns själ? Och hur ser ishockeyns framtid ut? Detta är några av de frågor som kommer att diskuteras på Linnéuniversitetet till hösten, när lärosätet anordnar Sveriges första universitetskurs om ishockeyns kulturhistoria.

Kursen tar ett helhetsgrepp på ishockeyn som samhällsföreteelse över tid och rum. Tanken är att skapa ökad förståelse för ishockeyn som social praktik, genom att behandla en rad aktuella och centrala aspekter av sporten (våld, supporterkultur, samhällsnytta, professionalisering m.m.) mot bakgrund av dess förändrade villkor i en alltmer kommersialiserad och globaliserad värld.

Mannen bakom kursen: Tobias Stark blev 2010 Sveriges förste doktor i ishockey. Här med avhandlingen i handen.
Mannen bakom kursen: Tobias Stark blev 2010 Sveriges förste doktor i ishockey. Här med avhandlingen i handen.

Undervisningen är tematiskt uppbyggd kring fem olika kursmoduler (se nedan), varav de fyra första är obligatoriska, medan den avslutande utgörs av en individuell fördjupningsövning, där kursdeltagarna får möjlighet att gå på djupet med någon fråga som han/hon är särskilt intresserad av.

Kursen riktar sig till olika målgrupper. Den kan tjäna som ett steg på vägen mot förkovran för den som arbetar professionellt – eller siktar på en framtida yrkesroll – inom ishockeyn. Kursen kan även fungera som fortbildning för den som är idrott och hälsa-lärare, fritidspedagog m.m. och vill hålla dig uppdaterad med kunskapsutvecklingen på det idrottsvetenskapliga fältet. Den går också läsa som fristående kurs av den som är intresserad av idrotten som samhällsföreteelse och social praktik.

För ytterligare information om kursens upplägg m.m., besök kursens hemsida.


Kursmoduler

KURSMODUL 1: Den moderna ishockeysportens uppkomst och internationella spridning

Den första kursmodulen tar upp olika begrepp och perspektiv som är nödvändiga för en djupare förståelse för den moderna ishockeysportens uppkomst. Övergripande diskuteras sedan ishockeyns internationella spridning med konkreta nedslag runt om i ishockeyvärlden, varav då inte minst i Sverige och ishockeyns ”moderland” Kanada. Utöver detta specialstuderas även den sovjetiska/ryska ishockeyns utveckling samt det kalla krigets betydelse för ishockeyns utformning internationellt.

KURSMODUL 2: Ishockey, identitet och våld

Den andra kursmodulen handlar om ishockeyns betydelse som redskap för att forma sociala identiteter, kopplat till klass, kön, etnicitet, nationell identitet och yrkesverksamhet. Först granskas ishockeyn som manlighetsprojekt, följt av en genomgång av damishockeyns historiska utveckling, jämte en sondering av attityden till homosexualitet inom sporten. Därpå avhandlas ishockeykulturens etniska sammansättning med fokus på mångfaldsfrågor och diskriminering. Avslutningsvis dryftas olika teorier och perspektiv på våld och missbruk i anslutning till ishockeyn.

KURSMODUL 3: Ishockeyns kommersialisering och professionalisering

Den tredje kursmodulen inleds med en kartläggning av proffsishockeyns framväxt i Nordamerika och Europa. Därefter flyttas fokus till kommersialiseringen av ishockeyn med särskild tonvikt på frågor som har att göra med sportens organisering, gällande alltifrån NHL:s och KHL:s internationella maktexpansion till talangutveckling och utslagning på ungdomssidan. Avslutningsvis studeras även medielandskapets inflytande på ishockeyns utformning.

TEMA 4: Ishockeyn, supporterskap och samhällsnytta

Den fjärde kursmodulen belyser ishockeyns betydelse för aktiva, publik och samhället i stort. Inledningsvis diskuteras ishockeyns samhällsnytta på grundval av såväl enskilda aktivas livsberättelser som de senaste årens uppmärksammade ekonomiska rekonstruktioner av svenska elitishockeyklubbar. Därpå följer en granskning av supporterkulturens utformning inom ishockeyn med fokus på sociala och kulturella faktorer. Avslutningsvis diskuteras ishockeyns framtid, genom att följa upp ett antal betydande utvecklingstendenser inom sporten kring millenieskiftet 2000.

TEMA 5: Fördjupning

Den femte och sista kursmodulen är en fördjupningsövning, där kursdeltagaren har möjlighet att specialstudera en frågeställning som är av särskilt intresse för han/hon. I samråd med kursledaren formulerar kursdeltagaren en fråga att gå på djupet med och arbetar sedan självständigt med den genom att läsa någon av de valbara böcker som finns angivna på litteraturlistan. Det kan till exempel handla om att följa upp konstruktionen av kön inom ishockeyn, professionaliseringen av ungdomsspelare eller pengarnas plats inom sporten.


För ytterligare information om kursens upplägg m.m., besök kursens hemsida.


Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.