Psykologisk begreppssamling som lämnar en del övrigt att önska

Joakim Ingrell
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


John Kremer, Aidan Moran, Graham Walker & Cathy Craig
Key Concepts in Sport Psychology
222 sidor, hft.
London: Sage Publications 2011 (Sage Key Concepts)
ISBN 978-1-84920-052-3

Tidigare när jag fått recensionsböcker levererade till mitt skrivbord har jag med glad nyfikenhet sett fram emot den kommande läsningen.  Så var det inte denna gången. Det är möjligen många olika faktorer som var avgörande för hur jag mottog denna bok, vid just detta tillfälle, men en av de mest verksamma var att det nu hade det kommit ”ännu” en bok som, på kortast möjliga sätt, ska beskriva alla nyckelbegrepp inom idrottspsykologin. Denna bok, skriven av John Kremer, Aidan Moran, Graham Walker och Cathy Craig, sägs syfta till tydliga definitioner, uppdaterade förslag för framtida läsning och noggrant utvalda gränsöverskridande referenser. Vidare beskrivs boken som lättanvänd och intelligent avvägd, vilket erbjuder moderna studenter det grundläggande material, verktyg och vägledning som behövs för att planera uppsatsarbete och klara sia examinationer. Denna bok verkar klara det mesta.

Att beskriva bokens upplägg blir inte en av de svåraste utmaningar som jag tagit mig an då alla kapitel är likartat uppbyggda. Detta kan ju givetvis vara en fördel för många så värdet av det ska absolut inte underskattas. Som läsare erbjuds du sju övergripande delar; introduktion, ångest & stress, motivation & hängivenhet, kognitiva processer inom idrott, socialpsykologi inom idrott, motoriska färdigheter samt idrott & välmående.  Dessa delas sedan in i underrubriker/kapitel. Varje litet kapitel (ca 3-5 sidor) startar med en definition av området, varpå författarna försöker, på ett integrerat sätt, knyta ihop den forskning som bedrivits inom området de senaste 30 åren.

Hur var det nu med de gränsöverskridande referenserna? Jodå, visst finns de där. Merparterna av referenserna kommer från Europa eller Nordamerika och där finns ju gränser mellan länderna. Menas istället gränsöverskridande gällande det idrottsvetenskapliga fältet så är jag mer villig att hålla med, även om det inte är fullt så mycket som författarna antyder.

Detta verk hjälper inte en student att planera ett uppsatsarbete alternativt klara en examination. Den tillhandahåller heller inga direkta verktyg gällande det tillämpade området.

Något som bör problematiseras är att boken beskrivs som lättanvänd och erbjuder material, verktyg och vägledning som behövs för att planera uppsatsarbete och klara examinationer. Visst kan det vara en bra bok för den som snabbt vill få en liten överblick och ytterligare lästips för att på så sätt gå vidare och botanisera i den idrottspsykologiska djungeln, men den håller samtidigt inte vad den lovar. Detta verk hjälper inte en student att planera ett uppsatsarbete alternativt klara en examination. Den tillhandahåller heller inga direkta verktyg gällande det tillämpade området.

Det kan tyckas att detta är en ganska negativ recension och jag är förvisso kritisk till delar av boken. Samtidigt fyller den en funktion som man inte får glömma, nämligen att sprida kunskap.  Även om denna kunskap är komprimerad så finns det ändå en röd tråd genom hela boken, samtidigt som den är lättläst, vilket kan ses som en positiv sak.

I slutändan är det ju bokens syfte och läsarens förväntningar som ska mötas, och ibland går dessa inte hand i hand.

Copyright © Joakim Ingrell 2012

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.