Högre allmänna seminariet i idrottsvetenskap | Jens Alm | 1 februari 2016

jens_alm
Jens Alm är forskarstuderande vid Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola.

Högre allmänna seminariet i idrottsvetenskap inleder vårens verksamhet den 1 februari 2016. Tid och plats som vanligt, 15:15–17:00 i sal E 121c, och först ut är Jens Alm, som presenterar en text under rubriken Politiska arenor – en studie om elitidrottens standardiseringar och kommunala beslut. Så här introducerar han texten och seminariet:

Min avhandling är en sammanläggning och syftet är ur ett institutionellt perspektiv förstå varför kommuner väljer att följa eller inte väljer att följa elitidrottens standardiseringar. Varför visar kommuner en välvilja? Varför gör de motstånd?

I avhandlingen använder jag institutionella perspektiv kopplat till mottagare av idéer för att förstå varför kommuner agerar som de gör i förhållande till elitidrottens standardiseringar. Jag har valt lite olika angreppssätt i förhållande till metod i mina olika artiklar. I artikel 1, Swedish municipalities and competitive sport’s stadium requirements: Competing or mutual interests? (reviderad version inne i International Journal for Sport Policy and Politics) tittar jag på dokument som Sveriges Kommuner och Landsting har producerat med koppling till elitidrottens arenakrav. I artikel 2, Fodboldens krav til kommunale stadionfaciliteter – et institutionelt perspektiv (publicrerad i Forum for Idræt) vilken jag har skrivit tillsammans med Rasmus Storm, har jag dels gjort en enkätundersökning i danska kommuner och dels intervjuer med kommunala företrädare och företrädare för elitfotbollen.

Föreliggande artikel, som kommer att bli avhandlingens tredje, går på djupet i en svensk kommun som valt att göra motstånd mot elitfotbollens standardiseringar. Fjärde artikeln kommer att gå på djupet i en dansk kommun som har valt att uppföra en arena enligt danska fotbollsförbundets (DBU) standardiseringar trots att de uppenbart inte är i linje med de lokala behoven. I artikel tre och fyra använder jag mig av kommunala dokument och intervjuer.

acrobatreaderTextunderlag.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.