Forskarprofil | Roger Melin, Högskolan Dalarna


Befattning

  • FD i teoretisk filosofi, Lektor i filosofi

Adress

  • Högskolan Dalarna, Campus Lugnet, S-791 88 Falun
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Kunskapsbegreppet; Personlig identitet; Idrott och etik

Pågående projekt

  • Den sanningsenlige idrottaren: varför dopning ej bör tillåtas inom idrotten

Publikationer i urval

  • Melin, Roger Persons:Their Identity and Individuation (Avhandling, Intitutionen för filosofi och vetenskapsteori, Umeå universitet) Acta Universitatis Umensis, Umeå Studies in the Humanities 143, (Uppsala: Swedish Science Press, 1998)

På idrottsforum.org

Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten (artikel 050118)
Instrumentalization of the Body in Sports (artikel 131118)
Technology and the Existential Element in Sport (artikel 181206)
EtikprofessornTorbjörn Tännsjö Fri Tanke Förlag: Stockholm 2018 (recension 190404)

Publicerad 2013-11-17 | Uppdaterad 2019-04-03

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.