Forskarprofil | Paul Sjöblom, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)


Foto: Louise Ekström.

Befattning

  • FD, docent, högskolelektor idrottsvetenskap, inriktning utbildningsvetenskap, utbildningsledare utbildning på forskarnivå

Adress

  • Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH)
    Lidingövägen 1, 114 33 Stockholm
    Tel 08 – 120 537 00
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Idrottspolitik; Idrotts- och föreningsmiljöer; Elitidrottssystem

Pågående projekt

  • Kommuner och idrott under 2000-talet.

Publikationer i urval

Sjöblom, Paul (2019). ”Vem är det som styr egentligen? Svensk kommunal idrottspolitik 1985-2017 – en fallstudie av Stockholms stad”. Scandinavian Sport Studies Forum, Vol. 10, 2019, s. 51-88.
Sjöblom, Paul (2018). ”Historiskt perspektiv på samhällets idrottsstöd och idrottens samtidsorganisationer”. I Bäckström, Åsa, Book, Karin, Carlsson, Bo & Fahlström, Per Göran (red.), Nya perspektiv på sport management. Stockholm: SISU Idrottsböcker AB, s. 14-39.
Sjöblom Paul (2018). ”Idrottens samhällsnytta – en vetenskaplig sammanställning av idrottsrörelsens mervärden för individ och samhälle”. SVEBI konferens, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige, 21-22 november 2018.
Sjöblom, Paul (2018). ”Governance of local sports policy: A Swedish case study in the post-NPM era”. EASM Conference: Managing Sport in a Changing Europe, Malmö, Sweden, September 2018 (peer-reviewed short-paper).
Faskunger, Johan & Sjöblom, Paul (2017). ”Anläggningar och andra miljöer för idrott – när, var, hur och varför är de samhällsnyttiga?” I Faskunger, Johan & Sjöblom, Paul (red.), Idrottens samhällsnytta. Stockholm: Riksidrottsförbundet, s. 183-204.
Sjöblom, Paul (huvudförfattare), Linnarsson, Magnus, Nordquist Margaretha & Tydén Mattias (2017). Kvalitetsutveckling av grundutbildning vid Historiska institutionen, Slutrapport. Rapport 2016:8. Stockholms universitet: Centrum för universitetslärarutbildning, 90s.
Sjöblom, Paul (2015). ”Det samhällsnyttiga Riksidrottsförbundet: Svensk statlig idrottspolitik i ett historiskt, institutionellt och jämförande perspektiv”. Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, 2015, s. 117-147.
Sjöblom, Paul (2015). ’Idrott åt alla’ i en förtätad och exploaterad storstad. Breddidrottens anläggningar och intressenter i Stockholms stad 1985-2014. FoU-rapport 2015:1. Stockholm: Stockholms Idrottsförbund, 108s.
Ljunggren, Jens, Sjöblom, Paul & Sund, Bill (2015). ”Perspektiv på föreningsdemokrati och styrsystem inom svensk idrottsrörelse från 1900- till 2000-talet: inledning”. Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift, 2015, s. 10-19.
Sjöblom, Paul (2013). ”’Den samhällsnyttiga idrotten’. Stockholms stads idrottspolitik 1929-2012”. I Torbjörn Nilsson (red.), Du sköna nya stad: Privatisering, miljö och EU i stockholmspolitiken. Stockholm: Stockholmia förlag, s. 167-215.
Sjöblom, Paul (2013). Regionala idrottsanläggningar. Kartläggning och förslag till prioriteringar i Stockholms län. FoU-rapport 2013:1. Stockholm: Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer och Stockholms Idrottsförbund, 41s.
Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2013). ”Good sport environments: A study of collective fundamental values and their importance for activity principles in Swedish club sport”. The 10th European Association for Sociology of Sport Conference, Sociology and sport in face of new challenges, Cordoba, Spain, May 2013.
Fahlén, Josef & Sjöblom, Paul (2012). ”Good sport environments: A study of collective fundamental values and their importance for activity principles in Swedish club sport”. Swedish Journal of Sport Research, organ för Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning, Vol. 1, 2012, s. 1-28.
Fahlén, Josef & Sjöblom, Paul (2012). ”Elitidrott i skilda världar. Den svenska elitidrottens existensvillkor”. I Norberg, Johan R & Pihlblad, Johan (red.). För framtids segrar. En analys av det svenska elitidrottssystemet, Centrum för idrottsforskning 2012:2, s. 81-131.
Norberg, Johan R. & Sjöblom, Paul (2012). ”The Swedish elite sport system – or the lack of it?” In Andersen, Svein & Ronglan, Lars Tore (eds.). Nordic elite sport. Same ambitions – different tracks. Oslo: Norwegian University Press, s. 62-82.
Norberg, Johan R, Sjöblom, Paul, Fahlén, Josef & Fahlström, Per Göran (2012). ”Swedish elite sport at a crossroads? Results from a study of government support for elite sport.” The 20th European Association for Sport Management Conference, Sport between business and civil society, Aalborg, Denmark, September 2012.
Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2012). ”Nationella elitidrottssystem och internationell konkurrenskraft: En forskningsgenomgång”. I Norberg, Johan R & Pihlblad, Johan (red.). För framtids segrar. En analys av det svenska elitidrottssystemet, Centrum för idrottsforskning 2012:2, s. 59-79.
Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2012). “Swedish elite sport: contested terrain”. In Andersen, Svein & Ronglan, Lars Tore (eds.). Nordic elite sport. Same ambitions – different tracks. Oslo: Norwegian University Press, s. 193-208.
Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2012). ”Till OS med olika bagage – London första testet för elitstödet”. Svensk idrottsforskning, organ för Centrum för idrottsforskning, Nr. 2, 2012, s. 9-13.
Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2012). ”In search of the Swedish elite sport development system – approaching a micro-level analysis”. The 20th European Association for Sport Management Conference, Sport between business and civil society, Aalborg, Denmark, September 2012.
Sjöblom, Paul (2011). Kunskapsöversikt. Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 66s.
Sjöblom, Paul (2010). Kunskapsöversikt: Nutida samhällsrelaterad idrottsforskning i Sverige och några jämförbara länder, Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, 66s.
Sjöblom, Paul & Fahlén, Josef (2010), “The Survival of the Fittest: Intensification, Totalization and Homogenization in Swedish Competitive Sport”, Sport in Society:cultures, commerce, media, politics, Vol.13, No.4, May 2010, s.704-718.
Fahlén, Josef & Sjöblom, Paul (2008), Idrottens anläggningar – ägande, driftsförhållanden och dess effekter, FoU-rapport 2008:2, Stockholm: Riksidrottsförbundet, 99s.
Sjöblom, Paul (2007), ”Nordisk idrottspolitik i brytningstid: Kritiska reflektioner från en svensk lokal horisont”, Idræt, nation og politik – nordiske komparationer, Idrætshistorisk årbog 2007, s.83-95.
Sjöblom, Paul. (2006), ”Röstmaximering – vinstmaximering – nyttomaximering: Föreningsidrottens attraktionskraft på stat, näringsliv och civilsamhälle”, iIdrottens attraktivitet: Idealism Kommersialism Politik. Idrottshistoriskt symposium 2005, Stockholm: Sveriges centralförening för idrottens främjande, s.162-171.
Sjöblom, Paul. (2006), Den institutionaliserade tävlingsidrotten: Kommuner, idrott och politik i Sverige under 1900-talet, Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in History 83, 551s
Sandahl, Björn & Sjöblom, Paul (2004), ”Idrottsrörelse med identitetsproblem”,Svensk idrottsforskning, Organ för Centrum för idrottsforskning, Nr.2 2004, s.52-55.
Sjöblom, Paul (2003), ”Hjälper det att tvivla på tävlingsidrotten? Kritiska betraktelser av den svenska idrottsrörelsen mot en dansk horisont”, Idrott, historia och samhälle, Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2003, s.83-99.

På idrottsforum.org

En svensk idrottsmodell i marknadstappning: Värderingar, normer och strategier i kommuner och föreningar 1970–1999 (artikel 060315)
Debatt: Paul Sjöblom vs Björn Horgby (feature 060520)
Sports Development: Policy, Process and Practice (Second Edition)Kevin Hylton & Peter Bramham (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2008 (recension 090311)
Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen (red) København: Idrættens Analyseinstitut 2009 (recension 091021)
Routledge Handbook of Sports DevelopmentBarrie Houlihan & Mick Green (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2011 (recension 111102)
Dags för ett historiskt grepp på svensk dopning och antidopningspolitik | Dopning i Sverige: ett historiskt forskningsprojekt (feature, med Jens Ljunggren & Bill Sund, 131206)
Vem är det som styr egentligen? Svensk kommunal idrottspolitik 1985–2017 – en fallstudie av Stockholms stad (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 10, 2019, 190513)

Publicerad 2013-12-06 | Uppdaterad 2019-05-13

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.