Forskarprofil | Mikael Lindfelt, Åbo Akademi


Befattning

 • TD, professor i systematisk teologi. Docent i etik (Uppsala universitet) och idrottsvetenskap (Malmö Högskola)

Adress

 • Åbo Akademi, Utbildningslinjen för teologi, Biskopsgatan 19,
  FIN-20500 Åbo
 • E-post

Forskningsinriktning

 • Idrottsetik och idrottsfilosofi
 • Idrott och religion

Pågående projekt

 • Behind the Scenes of a Battle for Health – An Interdisciplinary Study of Convictions and Resistance

Publikationer

 • Body, sports and religion – trough lenses of postmodern religiosity. In Björn Dahla (ed.): Religion and the Body. Scripta instituti donneriani aboensis, vol 21, pages 286-308. Åbo Akademi University Press, 2011.
 • ”Utan naiv lekfullhet kan idrott inte vara till nytta” – om idrotts(tro)värdighet mellan nytta och nöje [”Without naive playfulness sports can not be important” – On credibility of sports between benefits and pleasure]. Ingår i Johan Hvenmark (ed.): Är idrott nyttigt? En antologi om idrott och samhällsnytta. Sisu idrottsböcker, 2012, Stockholm.
 • Järkevin odotuksin – mahdollisiin maaleihin [With reasonable expectations – and possible goals]. Ingår i Liikunta ja Tiede nr 6/2012, ss. 10-14. Helsingfors.
 • ”Konfessionalitet som religiös offentlighet. Eller kan religionens nya synlighet uttryckas i gamla former?” [Confessionality as Religious Publicity. Or Can the New Visibility of Religion Be Expressed in Old Forms?] In Svensk Teologisk Kvartaltidskrift (Sweden) nr 4/2012, ss. 154-170, Lund.
 • ”Etik som dialog och kommunikativ närhet – reflektioner över trinitariska resurser för en dialogisk etik”. In Teologinen aikakausikirja/Teologisk Tidskrift (Finland) nr 1/2013, ss. 46-60. Helsingfors.
 • ”Den solitära hjältens hemkomst. En begreppslig kryssning i livsåskådningsforskningens vatten” [The Return of the Solitary Hero. A Conceptual  Cruice in the Field of View of Life-Research]. Ingår i Carl Reinhold Bråkenhielm med flera (eds): Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning. Nya Doxa Förlag, 2013, Nora.
 •  ”Kampen om idrottens samhällsrelevans – några iakttagelser” [The Fight for Sport’s relevance in Society – some remarks]. Ingår i Finsk Tidskrift nr 5/2013, ss. 7-19. Åbo.
 • ”Religionens olidliga lätthet – om det begreppsliga landskapet mellan det religiösa och det idrottsliga” [The Unbearable lightness of Religion – on the conceptual landscape between Religion and Sports]. Ingår i Susanne Ohlsson, Olof Sundqvist & David Thurfjell (red.): Zlatan frälsaren och andra texter om religion och idrott. En festskrift till David Westerlund Molin&Sorgenfrei Förlag, 2014, ss. 24-60.
 • ”Meaning of life in fragile wit(h)nessing – on experiencing radical uniqueness as gift and grace” Ingår i Foundation of Science, On-line publication..  Springer Publishing House, December 2014.
 • “Religiös idealism som bildningsproduktion. Idrottens själ enligt Torsten Bohlin och Pierre de Coubertin” [Religious idealism as Production of Cultivation. The Soul of the Sports according to Torsten Bohlin and Pierre de Coubertin]. Ingår i Martin Nykvist & Alexander Maurits (red.): Kyrkan och idrotten under 2000 år. Antika, medeltida och moderna attityder till idrott, Universus Academicus Press, Lund 2015, ss. 127-153.
 • Speglingar i den kristna evangelikala rörelsens idrottsbruk – kvinnor, erfarenheter och normativa beteendemönster. In Idrottsforum.org in 3rd of mars in 2017. https://idrottsforum.org/linmik_blazer170303/

På idrottsforum.org

Idrottsetikens ständiga balansgång: Idrottsetiska reflektioner i ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv (artikel 030606)

Idrott, människosyn och religion: En tolkning av Pierre de Coubertins idrottsreligion med utblisk på postmoderna höjder (artikel 050503)

Philosophy and the Sciences of Exercise, Health and Sport: Critical Perspectives on Research Methods Mike McNamee (red) London: Routledge 2005 (recension 050831)

Som dialogintresserad gäst i Torbjörn Tännsjös idrottsetiska finrum(artikel 080423)

Ethics of Sport & Athletics: Theory, Issues, and Application Robert C. Schneider Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins 2009 (recension 100310)

Ethics, Knowledge and Truth in Sports Research: An Epistemology of Sport Graham McFee Abingdon, Oxon: Routledge 2010 (recension 110309)

Oplyst sport: Filosofiske refleksioner Poul Ferland København: Books on Demand 2010 (recension 111102)

Virtues in Action: New Essays in Applied Virtue Ethics Michael W. Austin (red) Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan 2013 (recension 140409)

Playing for God: Evangelical Women and the Unintended Consequencies of Sports Ministry Annie Blazer New York, NY: New York University Press 2015 (recension 170303)

Skills, Knowledge and Expertise in Sport Gunnar Breivik (red) Abingdon, Oxon: Routledge 2018 (recension 190503)


Publicerad 2017-07-07 | Uppdaterad 2019-05-03

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.