Forskarprofil | Linn Håman, Göteborgs universitet

linn-haman


Befattning

  • FD

Adress

  • Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI, Box 300, 405 30 Göteborg
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Fysisk aktivitet, idrott, kropp, mat, ortorexia nervosa och samhälle

Pågående projekt

  • “Mellan hälsa och ohälsa – en studie om ortorexi nervosa” (avhandlingsprojekt)

Publikationer i urval


På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-03-30

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.