Forskarprofil | Kristin Fransson, Malmö högskola

kristin-fransson


Befattning

  • Doktorand

Adress

  • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö
  • E-mail

Forskningsinriktning

  • Barns rättigheter

Pågående projekt

  • Regler och tävlingssystem i barnidrott (RF)
  • Barnidrott, BRIS och FN:s barnkonvention (Sparbanksstiftelsen Skåne)

Publikationer i urval

  • Fransson, Kristin, med Bo Carlsson (2005) ”Barn och idrott i ljuset av FN:s barnkonvention”; Svensk idrottsforskning, 3:72-4
  • Fransson, Kristin, med Bo Carlsson (2005) Regler och tävlingssystem ˆ i barn- och tidig ungdomsidrott; FoU-rapport, RF (under publicering)

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2013-09-03

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.