More
    Home Tags Luleå tekniska universitet

    Tag: Luleå tekniska universitet

    Forskarprofil | Inger Karlefors, Luleå tekniska universitet

    Befattning Tidigare lektor i pedagogik med inriktning mot idrott Adress Institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet, 971 87 Luleå Tel. 0920-49 10 00 E-mail Forskningsinriktning Lärarutbildning, idrottsämnet i skolan och på lärarutbildningen, fysisk aktivitet i det livslånga perspektivet. Pågående projekt Teacher Education Didactics in the North (www.TED.hitos.no) Nyligen avslutat projekt Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective Publikationer Böcker och bokkapitel Karlefors,I.,& Hertting,K. (2016).Forskende idrottslaererstudenter. i Lemming, T.,Tiller,T., & Alerby,E.( red.) Forskerstudentene -...
    Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial