En rapport från årets European Sport Management-konferens i Malmö

Karin Book
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet


I början av september arrangerades 26th EASM, The European Sport Management Conference 2018 av Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö universitet. Konferensen är en årlig sammankomst som The European Association for Sport Management (EASM)står bakom.Jag vågar påstå att det blev en succé. Denna text beskriver en av anledningarna: att tro på det man gör och våga utmana. Det behövs mer av sådant inom såväl sport managementforskningen som idrotten i praktiken.

Omkring 500 delegater från inte mindre än 43 länder deltog, vilket är fantastiskt. Möjligen kan jag tycka att intresset från svenska idrottsorganisationer och lärosäten var förvånansvärt lågt med tanke på att konferensen är en av de ledande i sitt slag i världen. Liksom tidigare år var den största sessionen, räknat i antalet presentationer och åhörare, ”Sport Governance and Policy”, följt av ”Sport Marketing” och ”Strategy, Leadership and Stakeholder Management in Sport”. Intressanta och viktiga sessioner alla tre, men det är något helt annat som förhoppningsvis gör bestående avtryck och skapar ett ”legacy”.

Konferenstemat var Managing Sport in a Changing Europe. Det högaktuella temat skulle reflektera de förändringsprocesser och utmaningar som pågår inom idrotten och samhället i stort, och som måste hanteras av idrottens organisationer på olika nivåer. Det kan t ex handla om frågor kopplade till segregering, migration, integration och mångkulturalism. Temat har en tydlig förankring i den lokala kontexten (Malmö) och även i institutionens forskningsprofil liksom universitetets ambitioner. Sist men inte minst så sticker temat ut då det utmanar gränserna inom den gängse traditionen inom sport management. Även om sport managementforskningen i ökad omfattning börjat intressera sig för samhällsfrågor av mer social karaktär dominerar fortfarande de hårdare ekonomiska management- och governancefrågorna som hanteras på högre organisatoriska nivåer. Därför väckte vårt val av tema stark skepsis hos EASM:s styrelse. De var rädda för att sport managementsamhället inte var redo för dessa utmaningar! Vi höll dock fast vid temat.

För värdinstitutionen i Malmö var det viktigt att temat inte bara fanns på pappret utan genomsyrade hela konferensen. Redan under invigningsceremonin satte vi tonen och lät Malmös utveckling, utmaningar och urbana idrottssatsningar rama in tillställningen. Inga högtravande ord från IOK, FIFA eller ens RF. Inga framstående elitidrottsprofiler visades upp (jo, Zlatan nämndes), utan istället byggdes scenen kring skateboard, parkour, graffiti, gräsrotsprojekt, betydelsen av toaletter i idrottsmiljöer mm.

Konferensprogrammet innehöll flera sessioner som lyfte frågor med koppling till temat, t ex ”Bern 2017 & Malmö 2018 Special Theme Workshop: Social Integration in and through Organised Sport”.

En av konferensdagarna hade vi tillsammans med Skåneidrotten utvecklat ett speciellt spår för verksamma inom idrotten och dess organisationer på följande aktuella tema: ”Rethinking ”sport for all”: Inclusion and integration (?)”.Deltagarna, som var både ”praktiker” och forskare, fick ta del av goda exempel och utmaningar. Föreläsarna representerar kommun, förbund, storklubb, liten klubb, nya organisationsformer och forskarvärlden. Bland annat deltog Cityidrott i Landskrona, Helamalmö och Malmö FF. Intresset från de utländska konferensdelegaterna var stort och salen blev överfull.

Innan själva konferensen samlades 50 studenter från hela världen, på det som kallas EASM Student Seminar, för att arbeta med managementfrågor och tävla i ett ”management game” utifrån ett tema som värdinstitutionen valt. I Malmö handlade Student Seminar om ”how they manage issues of children’s rights, integration and inclusion in and through sports”. Detta skiljde sig ganska dramatiskt från gängse teman för EASM Student Seminar. Exempelvis handlade förra årets management game i Bern om att studenterna skulle föreslå en ny olympisk gren. Såväl studenter som utländska tutors vittnade om att Malmötemat var en ögonöppnare och ett nytt sätt att tänka inom managementområdet. Det vinnande konceptet handlade dessutom om e-sport för att bryta ytterligare mot dominerande traditioner.

Styrelsens skepsis gentemot konferenstemat hade förbytts i stor entusiasm och för första gången i EASM-konferensernas historia ville EASM upprätta ett ”legacy-dokument”. Som de uttryckte det: ”Det ni gör i Malmö, på Malmö universitet och inom svensk idrott, och dessutom i samverkan med varandra, är helt unikt. Ni har inspirerat oss och detta får inte falla i glömska när konferensen avlutats”. Genom att upprätta den så kallade The Malmö Charterhar Institutionen för idrottsvetenskap på Malmö universitet och Malmö stad förbundit sig (inte juridiskt men moraliskt) att fortsätta arbeta med och samverka för att utveckla sport management som teoretiskt och praktiskt fält för att hantera samhällsutmaningar. I kontraktet ingår också att regelbundet via nyhetsbrev, EASM:s hemsida och framtida konferenser rapportera om framstegen/erfarenheterna till EASM. Detta är en möjlighet för idrottsforskning i Malmö och övriga Sverige, Malmö stad och svenska idrottsorganisationer att visa upp sig internationellt. Det är en möjlighet till marknadsföring. Men framförallt ska det ses som ett incitament för att arbeta mer, bättre och i samverkan rörande förändringsprocesser och utmaningar som pågår inom idrotten och samhället i stort.

Vi ska alltså inte slå oss för bröstet och slå oss till ro. Detta är en indikation på att vi är på väg i rätt riktning, att vi ska arbeta vidare och förhoppningsvis vara ett föredöme.

Copyright © Karin Book 2018

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.