More
  Home Tags Karin Book

  Tag: Karin Book

  En svensk ”Sport Management-kanon”

  SISU Förlags ambitiösa trebandsutgåva Sport Management 1–3, under redaktion av Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson och PG Fahlström, får genomgående positiva omdömen av idrottsforum.orgs recensenter, Søren Bennike som recenserade del 1 i oktober 2019, och Julius Z. Strömberg i föreliggande recension av delarna 2 och 3. Strömberg efterlyser visserligen ett nordiskt perspektiv men ser inte den bristen som ett hinder för att använda böckerna när han lär ut sport management på Norges idrettshøgskole.

  Om idrætsanlæg, behov og tilgængelighed i Sverige

  Centrum för idrottsforskning (CIF) har på regeringens uppdrag genomfört en analys av förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Resultatet presenteras i en antologi där forskare och experter ger olika perspektiv på platser för idrott och motion i Sverige. Vi bad Jens Høyer-Kruse, ledande dansk forskare i området, om en recension. Han kan konstatera att Sverige har en bit att gå för att komma i kapp sina nordiska grannar.

  Sport in Society, Volume 25, 2022, Issue 7 | Global Challenges and Innovations in Sport

  Academics in various disciplines are writing about sport. Sport in Society is a multi-disciplinary and inter-disciplinary forum for academics to discuss the growing relationship of sport to significant areas of modern life. The Forum Editor’s pick from the current issue: New spatial practices in organised sport following COVID-19: the Swedish case by Karin Book, Susanna Hedenborg & Karin Andersson (open access).

  International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, Vol 22, 2021, No 1 | Sports and Urban Development: Critical Issues

  IJSMS is the world’s leading journal for the sports marketing industry, and provides a vital resource to both academic and industry experts. For academics it is an opportunity to publish the highest quality, peer-reviewed research. The Forum Editor’s pick from the current issue: Malmö – the skateboarding city: a multi-level approach for developing and marketing a city through user-driven partnerships by Karin Book, Gustav Svanborg Edén.

  Rich anthology penetrates the intricacies of the relationship between sport and environment

  “I read this volume as one of many signs that sport can no longer escape issues of environmental impact, sustainability and climate change.” The volume in question is Routledge Handbook of Sport and the Environment edited by Brian P. McCullough and Timothy B. Kellison (Routledge), and the quote is from Daniel Svensson’s review in which he is mainly positive, although he also points to some perspectives that he finds missing in the book.

  En vigtig og anbefalelsesværdig bog, rig på viden og interessante cases

  Søren Bennike recenserar Sport Management: Del 1. Idrottens organisationer i en svensk kontext, en antologi sammanställd av Åsa Bäckström, Karin Book, Bo Carlsson & PG Fahlström (SISU Idrottsböcker). Vår recensent, som fortfarande väntar på en forskningsbaserad dansk introduktionsbok om sport management, uppskattar denna första del och ser fram emot de kommande två delarna.

  En rapport från årets European Sport Management-konferens i Malmö

  Årets EASM-konferens, som gick av stapeln i Malmö i början av september, blev en stor succé. Med 500 delegater från inte mindre än 43 länder var uppslutningen imponerande, men det mest lyckade, enligt Karin Book som skriver slutomdömet i namn av den lokala organisationskommittén, var tveklöst EASM-ledningens knäfall inför Malmö-konferensens radikalt annorlunda tema!

  ”Sport development” i den svenske kontekst

  Ett antal ledande svenska idrottsforskare har tänkt till om idrottsutveckling utifrån satsningarna Handslaget och Idrottslyftet, och deras tankemödor redovisas i Idéer för idrottsutveckling (SISU Idrottsböcker). I sin grundliga och kritiskt analytiska recension hittar Jørn Hansen mycket som är typiskt svenskt, och därtill en besvärande konflikt mellan samhällets mål med idrotten, och idrott som en mål i sig.

  En inspirationskilde til det brede idrætsfelt

  Den första svenska läroboken i idrottsvetenskap utkom i mars 2016. Antologin Idrottsvetenskap: En introduktion (Studentlitteratur), sammanställd av Susanna Hedenborg, tar ett brett flervetenskapligt grepp om sitt ämne. Vår recensent är Lone Friis Thing vid Københavns Universitet, som själv sammanställt liknande, danska antologier.

  Anbefalelsesværdig og kompetent studie forud for Sochi-OL

  Jørn Hansen, själv framträdande OS/OL-forskare, recenserar kunnigt Bo Peterssons och Karina Vamlings editerade volym The Sochi Predicament: Contexts, Characteristics and Challenges of the Olympic Winter Games in 2014 från 2013.