Doktorand i idrottsvetenskap till Göteborgs universitet

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år
Omfattning: 100 %
Placering: Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborg
Tillträde: snarast
Diarienummer: UR 2016/891


youth-sports-injuries620

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet utlyser en tjänst som doktorand i idrottsvetenskap inom projektet: “Skadefri ungdomsidrott: Best Practice i svensk idrott”.

Vi söker dig som har en magister- eller masterutbildning i idrottsvetenskap, lärarutbildning i idrott och hälsa eller närliggande område. Då projektet är av interdiciplinär karaktär (idrottsmedicin/biomekanik, sport coaching, idrottssociologi) är det en fördel om sökanden har erfarenhet från såväl naturvetenskapligt- som samhällsvetenskapligt inriktad idrottsvetenskap eller en stark vilja att utvecklas i båda dessa riktningar. Färdighet inom såväl kvalitativ som kvantitativ dataproduktion och -analys är meriterande. I såväl forsknings- som testsituationer kommer sökanden att arbeta med barn och ungdomsidrottare så mycket goda språkkunskaper i svenska är nödvändigt. Vidare är mycket goda kunskaper i engelska nödvändigt. Då tjänsten kan bestå av 80% forskning och 20% institutionstjänstgöring är undervisningserfarenhet inom ämnet en fördel.

Institutionen för kost- och idrottsvetenskap bedriver forskning och utbildning inom två examensämnen: kostvetenskap och idrottsvetenskap.

Arbetsuppgifter

Anställning som doktorand avser utbildning på forskarnivå motsvarande fyra års heltidstjänstgöring. Institutionens studieplan för utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap finns att läsa påhttp://www.iki.gu.se/utbildning/forskarutbildning/studieplaner/. Eventuellt kan undervisning eller andra arbetsuppgifter inom innehavarens kompetensområde ingå i anställningen upp till 20% av heltidstjänstgöring. Anställningen förlängs i sådant fall med motsvarande tid, så att den totala utbildningstiden motsvarar fyra år.

Behörighet

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i ämnet idrottsvetenskap är den som uppfyller villkor för dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet, samt i övrigt har nödvändig förmåga att fullfölja utbildningen.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 90 högskolepoäng i ämnet idrottsvetenskap eller i annat ämne med betydelse för idrottsvetenskaplig verksamhet, varav 15 högskolepoäng ska utgöras av ett självständigt arbete. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Sök tjänsten här!

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.