Call for Papers | SVEBI’s konferens 2015 – Hållbar idrott | Linnéuniversitetet i Växjö den 11–12 november

Linnéuniversitetet hälsar lärare och forskare vid landets universitet och högskolor, idrottsledare, lärare i idrott och hälsa, och andra intresserade varmt välkomna till idrottskonferensen SVEBI 2015. Vi ser fram emot en givande konferens som ska ge inspiration och kunskap med särskilt fokus på hållbar idrott.

SVEBI 2015 hålls den 11–12 november på Linnéuniversitetet i Växjö och har temat ”Hållbar idrott” – detta för såväl idrottslig verksamhet som för skolans undervisning i idrott och hälsa. Du kan se fram emot två dagar med spännande presentationer av både nationella och internationella föreläsare, särskilda temablock och fria föredrag. SVEBI 2015 innehåller, med tanke på att föreningen fyller 40 år, också en jubileumsfest som hålls på Växjö Lakers hemmaarena, VIDA Arena.

Keynoters

  • Lena Fritzén, professor och prorektor Linnéuniversitetet
  • Richard Pringle, associate professor vid University of Auckland
  • Rune Høigaard, professor Universitetet i Agder, Kristiansand och Universitetet i Nordland
  • Svein S Andersen, professor BI Norwegian Busi ness School
  • Carolina Klüft

Deadline för abstracts för presentation av posters och fria föredrag är den 11 september 2015.

Abstracts skickas till hakan.larsson@gih.se. För mall se SVEBI’s hemsida www.svebi.se.

Hela programmet finns här, och här finns ytterligare information

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.