Call for papers | Sport, history and society / Idrott, historia och samhälle

På svenska


ih&s2015Sport, history and society is the only peer-reviewed academic publication on sport history in Scandinavia. Its aspirations, however, are to go beyond the borders of Scandinavia, as it will publish articles in the Scandinavian languages as well as in English and invites prospective contributions from across the globe.

Representing the Swedish Association for Sport History (SVIF), the yearbook publishes original articles on historical aspects of sport in a broad sense. SVIF invites scholars to contribute with articles in its yearbook. Submitted manuscripts are to be original contributions, previously unpublished in substantially similar form or with substantially similar content. Manuscripts should not be under consideration for any other yearbook/journal at the same time. The copyright for accepted articles passes over to SVIF. The editors also welcome manuscripts for publication outside the peer-review system, as well as features of debate, reviews and conference reports.

The following dates are valid for contributions:

 • Last date for submitting peer-review articles (max. 8 000 words) is June 30th 2016.
 • Last date for sending in popular scientific articles (max 5 000 words), features of debate, reviews or reports (max 1 500 words) is June 30th 2016.

For more detailed author instructions, see http://www.svif.net/dokument/IHS%20instructions.pdf

For more information, please contact the editor:

Daniel Alsarve daniel.alsarve@oru.se +46(0)707-19 86 75

Editorial Board 

 • Christer Ericsson, professor emeritus at School of Health Sciences, University of Örebro
 • Susanna Hedenborg, professor at Dept. of Sport Sciences, Malmö University
 • Johan Norberg, assistant professor at Dept. of Sport Sciences, Malmö University
 • Leif Yttergren, assistant professor at The Swedish School of Sport and Health Sciences, Stockholm
 • Johnny Wijk, professor in history at Stockholm University
 • Jens Ljunggren, professor in sports history at Stockholm University
 • Jan Lindroth, professor emeritus in sports history at Stockholm University
 • Jonny Hjelm, professor at Department of Historical, Philosophical and Religious Studies, Umeå University
 • Else Trangbaek, professor emeritus Department of Nutrition, Exercise and Sports, Copenhagen
 • Jørn Hansen, professor in sports history at Department of Sports Science and Clinical Biomechanics Movement, Culture and Society, Odense
 • Matti Goksöyr, professor Department of Cultural and Social Studies at Norwegian School of Sport Scinces, Oslo.
 • Gerd von der Lippe, professor in Sport sociology, at Telemark University
 • Mikael Lindfelt, Assistant professor in ethics, at Faculty of Theology at Åbo Akademi University
 • Leena Laine, University of Jyväskylä, President of the Finnish Society for Sport History, Board member ISHPES

Svenska idrottshistoriska föreningens (SVIF) årsskrift Idrott, historia och samhälle är ett vetenskapligt forum för idrottshistoria i Norden. Här publiceras sedan 2012 referentgranskade artiklar (”peer-review”) som berör idrott, friluftsliv och kroppskultur i historiskt perspektiv skrivna på skandinaviska språk eller engelska. Redaktionen välkomnar även artikelmanus för publicering utanför referentgranskningssystemet, liksom bidrag av debattkaraktär, recensioner och konferensrapporter.

Nu öppnar redaktionen för bidrag till 2016 års skrift. Texter som belyser idrottskultur (i bred bemärkelse) ur ett historiskt perspektiv är välkomna! Av särskilt intresse är artiklar som rör historiebruk inom idrott, friluftsliv eller annan kroppskultur. Årets nummer också att behandla SVIF:s 40-årsjubileum samt SISU:s 30-årsjubileum. För bidrag till årsskriften gäller följande hållpunkter:

 • Sista datum för inlämnande av artikelbidrag för referentgranskning (”peer review”) (max 8 000 ord) den 30/6 2016.
 • Sista datum för inlämnande av övriga artikelbidrag (max 5 000 ord) den 15/8 2014.
 • Sista datum för inlämnande av debattinlägg, recension eller rapport (max 1 500 ord) 15/8 2014.

För detaljerad författarinstruktion se http://www.svif.net/dokument/IHS%20instruktioner.pdf

För mer information, kontakta redaktören:

Editorial Board 

 • Christer Ericsson, professor emeritus vid Hälsoakademin, Örebro universitet.
 • Susanna Hedenborg, docent i ekonomisk historia och professor i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
 • Johan Norberg, FD i historia och docent i idrottsvetenskap, Malmö högskola.
 • Leif Yttergren, docent i historia, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm.
 • Johnny Wijk, professor i historia, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jens Ljunggren, professor i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jan Lindroth, professor emeritus i historia (särskilt idrottshistoria), Historiska institutionen, Stockholms universitet.
 • Jonny Hjelm, professor i historia, Idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.
 • Else Trangbaek, professor Institut for idræt, Københavns universitet.
 • Jørn Hansen, professor i idrottshistoria, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.
 • Matti Goksöyr, professor Norges idrettshøgskole, Oslo.
 • Gerd von der Lippe, professor i idrottssociologi, Høgskolen i Telemark.
 • Mikael Lindfelt, docent i etik, Teologiska institutionen vid Åbo akademi.
 • Leena Laine, University of Jyväskylä, President of the Finnish Society for Sport History, Board member ISHPES

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.