Call for Papers | Bästa studentuppsats om idrott 2015–16

essay-writing SVEBI, Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning, inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på avancerad nivå (15-30 hp) med ett idrottspedagogiskt, idrottspsykologiskt, idrottssociologiskt eller annat samhällsvetenskapligt idrottsämne.

Den/de student/er som vinner uppsatstävlingen inbjuds att hålla ett anförande på SVEBIs årskonferens  i Örebro den 16-17 november 2016. SVEBI står för resa, konferensavgift och logi. Resan ska beställas senast 14 dagar efter beskedet och billigaste färdsätt ska användas.

Kriterier för deltagande i uppsatstävlingen

  • Deltagarna måste vara medlem i SVEBI 2015-16
  • Uppsatsen skall gälla avancerad nivå och vara examinerad på universitet/högskola i Sverige under perioden 1 september 2015 — 10 juni 2016
  • Vinnaren/vinnarna presenterar uppsatsen på SVEBIs årskonferens i Örebro den 16-17 november
  • Tävlingsbidragen skall skickas in senast den 20 juni

Medlemskap i SVEBI

Studentmedlemskap i SVEBI kostar endast 50 kronor per år och insättes på SVEBIs postgirokonto 25 18 21-5. Märk talongen med namn. Skicka uppgifter om namn, adress, mailadress och telefon till SVEBI’s kassörs Anders Östnäs på mail ostnasanders@gmail.com

Tidsplan

160620 Uppsatsen skickas in elektroniskt i 2 ex, ett original och ett avidentifierat, uppgift om examinationsdatum, handledare och betyg skickas till Erwin.Apitzsch@psy.lu.se
160831 Besked till vinnaren/vinnarna
161116 Presentation av uppsatsen

 

Information

Kontakta Erwin Apitzsch, Erwin.Apitzsch@psy.lu.se. Tel 0708-144865.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.