Lokal fotbollshistoria från England gläder den nyfikne entusiasten

Hans Bolling
Historiska institutionen, Stockholms universitet


Wyn Grant Winning the Double: The Story of Leamington Town’s 1912–13 Season 46 sidor, hft. Leamington: Leamington FC Vice-Prersidents Club 2013 ISBN n/a
Wyn Grant
Winning the Double: The Story of Leamington Town’s 1912–13 Season
46 sidor, hft.
Leamington: Leamington FC Vice-Prersidents Club 2013
ISBN n/a

När Riksidrottsmuseet tillsammans med Sveriges centralförening för idrottens främjande och Sisu arrangerade idrottshistorisk konferens i mitten av september 2013 höll Jan Lindroth ett kortare anförande om en del av de utmaningar/uppgifter han ansåg att de lokala och regionala idrottshistoriska sammanslutningarna och museerna stod inför. Jag är säker på att Wyn Grant inte var närvarande där, men med skriften Winning the Double: The story of Leamington Town’s 1912–13 season ger han ett exempel på vad jag tror att Lindroth anser att den lokalhistoriskt intresserade kan syssla med: Grant har studerat och beskrivit en väl avgränsad del av en mindre fotbollsklubbs historia.

Winning the Double är ett verk skrivet av en entusiast, och om vi väljer att vara stränga läsare har skriften lite att säga personer som inte har en personlig anknytning till Leamington Town, eller snarare klubbens sentida efterföljare Leamington FC, bildad för 13 år sedan, i och med att författaren glömmer bort att han genom att låta trycka sin historia famnar en större läsarskara än den som läser den lokala fotbollsklubbens matchprogram. Men samtidigt kan den ses som ett exempel på hur man kan gå till väga när man vill skriva sin lokala idrottsklubbs historia i och med att Grant inte enbart tar upp det rent resultatmässiga utan även försöker säga något om idrottens plats i samhället för 100 år sedan.

Så även om Wyn Grant inte flyttar forskningsfronten framåt med sin skrift så har han inte slösat bort min tid. Det är möjligt att jag ibland läser in annat än avsett i och med att några längre utvikningar kring olika ämnen inte görs, men nog kan en utsaga angående en match Leamington spelade mot Bedworth påsken 1913,

Bedworth proved themselves sportsmen in not adapting the one back game after this regrettable incident [skada på lagets högerback] had occurred; for this method of defence, although a considerable aid to the team which adopts it inevitably spoils the game as far as spectators are concerned.

ses som ett tydligt exempel på att den dåtida offsideregeln hade gjorts obsolet av McCracken-systemet även längre ner i seriepyramiden åtminstone ett decennium innan Billy McCracken et consortes sätt att spela fotboll fick the International Board att förändrar regelverket.

Winning the Double: The story of Leamington Town’s 1912–13 season uppfyller kanske inte den allvarligt sinnade vetenskaparens alla krav, men kan å andra sidan glädja den nyfikne entusiasten, Skriften kan på gott och ont fungera som förlaga för dem som vill skriva sin egen lokala idrottshistoria. Berätta gärna om intressanta och klart definierade fenomen men glöm inte bort att sätta in det i ett sammanhang som gör att fler än de som är direkt berörda kan ta sig till och förstå dem.

Copyright © Hans Bolling 2014

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.