Pegagogiskt uppbyggd antologi om europeisk idrottsjuridik

Jyri Backman
Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola


siekmann_soek
Robert C. R. Siekmann & Janwillem Soek (red)
Lex Sportiva: What is Sports Law?
391 sidor, inb.
Haag: TMC Asser Press 2012
ISBN 978-90-6704-828-6

I mina händer håller jag en bok som jag läst, en antologi med Robert C. R. Siekmann & Janwillen Soek som redaktörer, Lex Sportiva: What is Sports Law. Vad gav denna bok mig? Låt oss fundera över det en stund.

Vad är Lex Sportiva, Sport Law, idrottsrätt? Bakgrunden till att idrottsjuridiken etablerats inom den juridiska och rättsliga sfären är att de juridiska frågorna och problemställningarna blivit allt fler sedan 1980-talet. Samtidigt kan det diskuteras om det finns någon Sports Law (idrottsjuridik) i strikt mening. Oavsett om diskussionen är enbart akademisk eller om svaret är nej eller ja har de idrottsrelaterade tvisterna blivit en del av den moderna idrotten. I boken som består av 18 intressanta och lärorika bidrag får läsaren följa med på en resa som både öppnar ögon och stimulerar läsaren till eftertanke. Boken är med andra ord inget verk som läsaren, i varje fall inte denne läsaren, mäktar med att läsa från pärm till pärm. Boken kräver att läsaren reflekterar över innehållet för att få största möjliga behållning av den. Boken inleder med ett bidrag till frågan ”What is Sports Law?”. Genom att inleda boken med detta bidrag får läsaren direkt en ingång till begreppet Sports Law och hur termen kan förstås. Bakgrunden till att jag anser detta inledande kapitel vara speciellt lämpligt att inleda boken med är att frågan ”What is sports law” som ofta ställs av studenter, akademiker, advokater och andra intresserade. Genom detta första bidrag får läsaren en vägledning i termen sports law och vilka olika juridiska sub-discipliner som aktualiseras under begreppet.

I bokens andra kapitel analyserar juristen och forskaren Ken Foster frågan ”Is There a Global Sports Law?”. I kapitlet introducerar Foster begreppet ”Lex Sportiva” med bland annat relationen till den handelsrättsliga principen lex mercatoria. Denna sammankoppling fann jag intressant och lärorik. I det tredje bidraget tar juridikprofessorn James A. R. Nafziger vid på ett alldeles utmärkt sätt när han analyserar begreppet ”Lex Sportiva” i relation till idrottens internationella skiljedomstol Court of Arbitration for Sport (CAS). Härefter tar domaren Michael J. Beloff vid och analyserar frågan ”Is There A Lex Sportiva?”. I kapitlet behandlar Beloff bland annat CAS säte i schweiziska Lausanne och sammanlänkningen till den schweiziska rätten. På detta sätt fortsätter systematiken i boken på ett bra och läsvärt sätt genom alla antologibidrag. I det sista gör professorn och en av redaktörerna Robert C. R. Siekmann en sammanfattning av boken och de olika bidragen.

Förutom att boken är pedagogiskt uppbyggd med en mängd intressanta artiklar väcker innehållet en hel del intressanta juridiska frågeställningar, och inte minst hur CAS och dess praxis blivit ett etablerat rättssystem inom en global idrottsvärld. Detta fann jag själv mycket intressant. Härjämte får läsaren en intressant ingång till hur den Internationell Olympiska Kommittén varit en av aktörerna bakom skapandet av CAS. Rättspraxis från CAS har också blivit allt mera medialt uppmärksammat vid internationella tävlingar, och inte minst i samband med de Olympiska spelen. Ett exempel är den svenska ishockeyspelaren Ulf Samuelsson och dennes dubbla medborgarskap (Sverige och USA) i samband med OS i Nagano 1988. Detta kapitel: ”Lex Sportiva and Lex Ludica: the Court of Arbirtation for Sport’s Jurisprudence” är skrivet av Ken Foster på ett utmärkt och läsvärt sätt.

Finns det då inget negativt med boken? Vid en första anblick är det inte helt enkelt att finna några brister. Men med lite distans till innehållet är min slutsats att boken kan bli svårnavigerad för lekmän, och inte minst det juridiska hårklyveriet, som dock fängslat mig.

Slutsatsen jag kommer till är att boken ger den som intresserar sig för en akademisk diskussion om begreppen Lex Sportiva och Sport Law mycket stor behållning. Den som inte intresserar sig för samspelet mellan idrott och juridik har däremot mindre behållning av boken, även om boken ger en god överblick över begreppet Sports Law.

Copyright © Jyri Backman 2013

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.