Forskarprofil | Jyri Backman, Malmö högskola


jyri-backman

Befattning

 • Jur.kand/Master of Laws (Lunds universitet), Fil.lic. i idrottsvetenskap (Göteborgs universitet), Idrottslärare (Idrottshögskolan Stockholm/GIH)

Adress

 • Institutionen för idrottsvetenskap, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Besöksadress Orkanen, rum B 130:17, Nordenskjöldsgatan 10
 • E-mail

Forskningsinriktning

 • Sport management med fokusområde kommersiell och professionell idrott – idrottsjuridik (Sports Law).

Pågående projekt

 • Forskning om kommersiell och professionell sport.

Publikationer

 • Backman, Jyri. (2005). Fotbollsfamiljens struktur och dess tvistelösning, och frågan om demokrati och monopol. Svensk Idrottsforskning Nr. 3. 2005.
 • Backman, Jyri. (2005). En komparativ undersökning av licensiering av spelaragenter inom svensk ishockey och fotboll. Idrottsjuridisk skriftserie Nr. 10. Artikelsamling 2005. SISU Idrottsböcker.
 • Carlsson, Bo, Backman, Jyri och Fransson, Kristin. (2006). Kan rätten förbättra idrotten och dess miljöer? En reflektion kring två rättsfall från barn- och ungdomsidrotten. Svensk idrottsforskning Nr. 1. 2006.
 • Backman, Jyri. (2006). Domarens arbetsmiljö. Idrottsjuridisk skriftserie Nr. 11. Artikelsamling 2006. SISU Idrottsböcker.
 • Backman, Jyri. (2006). Idrottsjuridisk rättsfallssamling med kommentarer och lästips. Upplaga 1, (468 s.). KFS i Lund AB. ISBN 91-88558-37-1.
 • Backman, Jyri. (2007). Riskkapital och idrottens självständighet. Idrottsjuridisk skriftserie Nr. 12. Artikelsamling 2007. SISU
 • Idrottsböcker.
 • Backman, Jyri. (2008). Idrottsjuridik – en introduktion. 3:e uppdaterade upplagan. Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org. ISBN 978-91-86845-01-8.
 • Backman, Jyri. (2008). Idrottens skatteregler – en introduktion. Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org. ISBN 978-91-85645-04-6.
 • Backman, Jyri. (2009). Idrottsjuridisk lagtextsamling. Malmö: Bokförlaget idrottsforum.org. ISBN 978-91-85645-07-7.
 • Backman, Jyri. (2009). Fotbollens avtalsstabilitet – en teoretisk reflektion. Idrottsjuridisk skriftserie Nr. 14. Artikelsamling 2009. SISU Idrottsböcker.
 • Backman, Jyri. (2010). ”Dealing with Disorder in Swedish football – the Swedish legislative position.” iIdrottsjuridisk skriftserie Nr. 15. Artikelsamling 2010. SISU Idrottsböcker.
 • Andersson, Torbjörn, Backman, Jyri & Carlsson, Bo. (2011). ”Sweden: the development of club football on the periphery of Europe.” i Niemann, Arne, García, Borja and Grant, Wyn [ed.]. The transformation of European football: Towards the Europeanisation of the national game. Manchester University press, Manchester.
 • Backman, Jyri. (2012). I skuggan av NHL: En organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey. Göteborgs universitet, institutionen för kost- och idrottsvetenskap, 2012, Nr. 4. Lic.avhandling.
 • Backman, Jyri. En öppen eller stängd elitserie i ishockey – spelar det någon roll från ett juridiskt perspektiv? Krönika i databasen Karnov (juridik). Publicerad 28 februari 2013.
 • Backman, Jyri Ishockeyns amerikanisering: En studie av svensk och finsk elitishockey (Diss.) Malmö universitet: Malmö 2018

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-12-05

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.