Populär och akademisk historieskrivning

0
16
Torbjörn Andersson
Idrottsvetenskap, Malmö högskola

 Gunnar Persson
Stjärnor på flykt:
Historien om Hakoah Wien

256 sidor, inb.
Stockholm: Norstedts 2004


När jag hörde talas om Gunnar Perssons bok – om ett för det stora flertalet helt okänt judiskt fotbollslag i mellankrigstidens Centraleuropa – blev jag först förvånad. Vem kunde tänkas vara nyfiken på detta, förutom en och annan idrottshistoriskt intresserad fotbollsfantast som jag själv? Hur hade storförlaget Norstedts egentligen resonerat som satsat på detta smala ämne?

Efter att ha läst ett par sidor i Gunnar Perssons ytterst välskrivna bok insåg jag att ämnet tvärtemot var mycket brett! Detta är ju snarast att betrakta som krigshistoria; en bok som uppmärksammar en negligerad aspekt i judendomens, nazismens och det andra världskrigets historia. Och inom dessa områden finns sannerligen en stor läsekrets.

Först något om Gunnar Persson. Hela hans utveckling är mycket glädjande. Från att ha varit en mer traditionell sportboksförfattare som skrivit fotbollsårsböcker och jubileumsböcker har han blivit en fotbollshistoriker med näsa för att spåra upp till synes smala sidospår, som i själva verket placerar in fotbollen i ett vitt och brett kultur- och socialhistoriskt sammanhang. Hans tidigare exempel på detta var boken ”De första proffsen” (1996), som uppmärksammade den våg av svenska fotbollsspelare som från och med 1910-talet sökte sig till USA och alla deras fotbollsligor. Resultatet blev en sorts blandning av historia och modernt resereportage, där detaljrikedomen inte kan ha gjort ens den mest kräsne historiker besviken. På så vis är Gunnar Persson den främste inom idrottens område vad gäller förmågan att överbrygga gapet mellan populärhistoria och akademisk historieskrivning. Varje ”slarvig” sportboksförfattare, liksom varje ”torr” idrottsforskare, har något att lära av hans angreppssätt och framställningskonst.

”Stjärnor på flykt” kretsar kring det judiska fotbollslaget Hakoah Wien och framförallt dess storhetstid under mellankrigstiden. Man vann då österrikiska ligan säsongen 1924-25 och gjorde många uppmärksammade turnéer utomlands. Klubben blev en sionistisk ambassadör för judar i hela världen. Då tyskarna marscherade in i Wien 1938 slogs klubben definitivt i spillror med ödesdigra konsekvenser för många av spelarna.

Utöver detta huvudtema sätter Persson in klubben i en spännande och politiskt turbulent tid i en fascinerande stad. Wien var sedan den habsburgska tiden kosmopolitiskt och mångkulturellt. Fotbollen hade gått in i ett första kaotiskt kommersiellt skede med proffsfotboll och en begynnande globalisering, där utlandsturnéer och spelarvärvningar över nationsgränser utgjorde vardagsmat. Överhuvudtaget ger boken perspektiv på dagens globaliseringsdebatt inom och utom fotbollen. Också Sverige fanns med i detta komplexa migrationssammanhang då några välkända judiska spelare blev berömda tränare i Sverige.

Helt klart vävs en rad intressanta historier samman här med Persson som en lärd och bildad ciceron. På något vis påminner han själv om den intellektualitet – så fjärran från till exempel svensk eller engelsk fotboll – som präglade mellankrigstidens Wien och dess kafécentrerade och debattlystna fotbollsmiljöer.

Den enda invändning man som läsare – men knappast som historiker – skulle kunna ha är att författaren så till den grad drivs av ett patos för sitt ämne. Han vill väcka liv i de personer som krossades i andra världskrigets judeutrotning. Detta initiativ är givetvis lovvärt. Ibland kan dock Perssons detaljrikedom nästan gå för långt. Han tycks närmast besatt av att uppge sådant som personers gatuadresser och redogöra för exakt vem som gjorde vad.  Såhär kan det därför låta om en mottagning till Hakoahs ära på en teater: ”Den inleddes med en ouvertyr av Mendelssohn, framförd av Hakoahorkestern. Gamle ordföranden Beda Löhner hade skrivit en prolog som lästes av skådespelaren Jakob Feldhammer och därpå följde tal av styrelsemedlemmen Paul Földes och fotbollschefen Arthur Baar innan reseledarna Eugen Felix och Körner återgäldade vänligheterna”.

I det stora hela stör dock inte tendensen till detaljmani helhetsbilden då berättardrivet är högt utvecklat. För att summera kompletterar ”Stjärnor på flykt” den historia som gavs i Perssons förra bok om den tidiga proffsfotbollen i USA. Han visar att både i Europa och USA fanns en frivillig – och ibland påtvingad – rörlighet och många skiftande levnadsöden bland fotbollsspelare som inte ligger dagens globaliserade fotbollsvärld långt efter.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.