Adjunkt i idrætspsykologi til Sektion for Idræt, Aarhus Universitet | Ansøgningsfrist 26.03.2017

Aarhus Universitet er et moderne, fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 42.500 studerende og 11.500 medarbejdere og har et årligt budget på 6,3 mia. kr. Læs mere på www.au.dk.

Ved Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, Aarhus Universitet, er en stilling som adjunkt i idrætspsykologi ledig. Ansættelsen er 4 årig og stillingen er en fuldtidsstilling med 37 timer ugentligt, der forventes besat 1. september 2017 eller snarest derefter. Arbejdsstedets adresse er Dalgas Avenue 4, 8000 Aarhus C.

Den der ansættes, vil blive tilknyttet forskningsenheden ”Sport og Kropskultur” på Sektion for Idræt. Sektion for Idræt har det overordnede ansvar for forskning i idrætsrelaterede spørgsmål og undervisning af idrætsstuderende ved Health. For en beskrivelse af forskningsenhedens forskningsaktiviteter henvises til Institut for Folkesundheds hjemmeside: http://ph.au.dk/om-instituttet/sektioner/sektion-for-idraet/forskning/forskningsenheden-sport-og-kropskultur/).

Stillingen ønskes besat med en person, der har solid viden inden for psykologi og som har en genuin interesse i sport og kropskultur. Tidligere videnskabeligt arbejde inden for idrætspsykologi er ikke en forudsætning for at være kandidat til stillingen, men ansøger forventes at præsentere en skitse til en forskningsplan med fokus på relevante emner og forskningsspørgsmål. Personen skal endvidere være villig til at samarbejde på tværs af fagområder og bidrage med sin kernefaglighed til udvikling af enhedens forskning i idræt og kropskulturelle ekstremer. Jobbet giver mulighed for, at udvikle stærke færdigheder inden for forskning og undervisning i et inspirerende og bredt favnende forskningsmiljø med en stærk international profil.

Den, der ansættes, forventes at spille en central rolle for kurserne ”Idrætspsykologi” på idrætsuddannelsens bachelordel og ”Moderne sportspsykologi” på kandidatdelen. I øvrigt forventes kandidaten at bidrage til at løfte forskningsgruppens undervisningsopgaver på linje med gruppens øvrige medarbejdere, ligesom kompetencer inden for videndeling vil blive prioriteret.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 24.

Yderligere information fås ved henvendelse til professor Verner Møller tlf. 27 78 28 32; e-mail: vm@ph.au.dk eller sektionsleder lektor Ask Vest Christiansen, Sektion for Idræt, Dalgas Avenue, 4, 8000 Århus C, tlf. 27 78 28 33; e-mail: avc@ph.au.dk.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Formalia og henvisninger

Ansøgning

Ansøgningen skal vedlægges curriculum vitae, eksamensbevis, publikationsliste, forskningsplan samt undervisningsportfolio. Op til 10 af de for stillingen mest relevante publikationer skal medsendes. Såfremt du har en bedømmelse inden for samme stillingsbetegnelse (udarbejdet efter 1. marts 2016 på AU, Health), kan denne vedhæftes ansøgningen.Vedrørende ansøgning og bilag hertil henvises til fakultetets Vejledning for ansøgere samt AU’s Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at inddrage ikke indsendt materiale i forbindelse med udvalgsarbejdet. Ansøgeren vil i givet fald blive underrettet herom og da være forpligtet til at indsende materiale, medmindre ansøgningen trækkes tilbage.

Ansøgninger, der indsendes på anden vis end via nedenstående online ansøgningsformular eller som modtages senere end ansøgningsfristen, vil ikke blive taget i betragtning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgningsfrist

Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest 26.03.2017. 

Søg stilling online her

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.