Forskarprofil | Therese Nordlund Edvinsson, Stockholms universitet

Tags: , , , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

 • Docent i ekonomisk historia, verksam som forskarassistent vid
  Historiska institutionen, Stockholm

Adress


Forskningsinriktning

 • Idrottshistoria, jakt, Stockholmsolympiaden, Sigfrid Edström

Pågående projekt

 • Aktörerna bakom Stockholmsolympiaden 1912

Nyligen avslutat projekt

 • Genus och jakt (i boken Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960, se nedan)

Publikatione i urval

 • ”Att organisera olympiska spel: Personerna bakom Stockholmsolympiaden”, artikel i Stockholmsolympiaden 1912 – Tävlingarna, människorna, staden, (red) Leif Yttergren & Hans Bolling (Stockholm 2012: Stockholmia förlag).
 • “To Organize the Olympic Games 1912: the people behind the Stockholm Olympics”, ingår i The 1912 Stockholm Olympics: Essays on the Competitions, the People, the City, (ed) Leif Yttergren & Hans Bolling (McFarland
  Publications 2012).
 • Broderskap i näringslivet: en studie om homosocialitet i Kung Orres Jaktklubb 1890-1960 Lund: Sekel bokförlag 2010
 • ”Jakt och broderskap : J. Sigfrid Edström och Kung Orres jaktklubb”, Idrott, historia och samhälle, 2006

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2014-11-28

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message