Forskarprofil | Elisabet Apelmo, Lunds universitet

Tags: , , ,

Print Friendly, PDF & Email


Befattning

  • Doktorand i sociologi

Adress


Forskningsinriktning

  • Idrott, genus och funktionshinder

Pågående projekt

  • I avhandlingen “Som vem som helst. Kön, funktionalitet och idrottande kroppar” tar Apelmo fenomenologin som utgångspunkt för att utforska unga kvinnors levda erfarenheter av en kropp som å ena sidan betraktas som avvikande – den fysiskt funktionsnedsatta eller rörelsehindrade kroppen – å andra sidan betraktas som presterande – den idrottande kroppen. Tio unga idrottande kvinnor med fysiska funktionsnedsättningar har intervjuats och tre av dem har gjort videodagböcker. De berättar om pojkvännen med den snygga kroppen, om äppelpallning, snabba åk, och om acnen som framstår som en oerhörd katastrof jämfört med funktionsnedsättningen. I studien är kroppen central. Den är en källa till njutning och förtret: den är snabb och smidig, den ger upphov till smärta och läckage.

Publikationer

  •  Apelmo, Elisabet 2012 ”Crip heroes and social change”. Lambda Nordica, 1-2, 2012, 27-52
  • Apelmo, Elisabet 2012 ”Falling in love with a wheelchair. Enabling/disabling technologies”. Sport in society, 3, 2012, 399-408
  • Apelmo, Elisabet 2012 ”(Dis)abled bodies, gender and citizenship in the Swedish sports movement”. Disability & Society, 4, 2012, 563-574
  • Apelmo, Elisabet 2011 ”Att bli kär i en rullstol. Kropp, kön och teknologi”. I Cardell David och Tolvhed Helena (red) Kulturstudier, kropp och idrott. Perspektiv på fenomen i gränslandet mellan natur och kultur. Malmö:idrottsforum.org
  • Apelmo, Elisabet 2006 “’Shit, jag kan också lyckas’. Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar”. I Research Report in Sociology 2006: 3. Lund: Department of sociology, Lund University.
  • Apelmo, Elisabet 2005 “Från det att jag var liten har det alltid varit boll. Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer”. I Idrottsforskaren 2005: 4, 14-19.

På idrottsforum.org


Uppdaterad 2016-06-15

Submit your comment

Please enter your name

Your name is required

Please enter a valid email address

An email address is required

Please enter your message