World Village of Women Sports avvecklas på grund av Malmö högskolas beslut

World Village of Women Sports – 2013-12-19 16:31 CET


 

Malmö högskolas idrottsvetenskap med cirka 700 elever och 50 anställda har länge nämnts som den viktigaste hyresgästen för World Village of Women Sports (WVWS). Efter en lång upphandlingsprocess kom idag beslutet att den idrottsvetenskapliga institutionen inte kommer att flytta till WVWS. Beslutet innebär att satsningen på WVWS läggs ner och pågående projekt och aktiviteter fasas ut.

WVWS var på väg att bli ett internationellt idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingscenter med fokus på kvinnors idrott och hälsa. Genom att samla idrott, akademi och näringsliv i samma miljö hade det kunnat skapas unika förutsättningar för nya samarbeten och innovationer inom området idrott, fysisk aktivitet, hälsa och jämställdhet.

– Vi är oerhört besvikna. Malmö högskola har hela tiden varit väldigt viktiga för oss, både som hyresgäst och konceptuell partner. De har dessutom varit med sedan lanseringen 2008, säger WVWS VD Malin Eggertz Forsmark som varit ansvarig för den konceptuella utvecklingen.

WVWS har redan gjort skillnad genom att stödja flera forskningsprojekt i Öresundsregionen som berör allt från skador, nutrition till diabetesprevention.  WVWS har också agerat som mötesplats för frågeställningar om kvinnors idrott och hälsa samt arrangerat seminarier, debatter och bidragit till att attrahera kongresser till Malmö. WVWS hade även ambitionen att instifta en idrottsprofessur i regionen, vilken hade varit den första i sitt slag i Skåne.

– Malmö hade genom satsningen på WVWS chans att ta en ledande position i världen som mötesplats och forskningsmiljö kring kvinnors idrott och hälsa. Behoven finns där – så också möjligheterna. Det är därför med stor besvikelse jag mottagit Malmö högskolas beslut och att satsningen avslutassäger Per Nilsson, ordförande i WVWSs Stiftelse och ordförande i Centrum för Idrottsforskning (CIF).

WVWS ägs av grundarna Kent Widding Persson och Dan Olofsson, samt av fastighetsutvecklingsbolaget Midroc Property Development.

– Vi såg fram emot att vara en del av detta spännande fastighetsprojekt för Malmös fortsatta utveckling, men så blir tyvärr nu inte fallet, säger Magnus Skiöld, VD Midroc Property Development.

Även grundarna är besvikna över beslutet.

– Vi har tidigt deklarerat att om inte en nyckelinstitution som Malmö högskolas Idrottsvetenskap väljer att vara med, kommer projektet inte att realiseras. Man kan inte trovärdigt attrahera internationella aktörer för forskning och finansiering om inte lokala aktörer vill vara med, säger Dan Olofsson. Fler uttalanden från grundarna finner du här

World Village of Women Sports, ett idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingscenter med fokus på kvinnors idrott och hälsa. Genom att samla idrott, akademi och näringsliv i samma miljö skapas de bästa förutsättningarna för nya samarbeten och innovationer.

Läs på Mynewsdesk: World Village of Women Sports avvecklas på grund av Malmö högskolas beslut

Läs om Malmö högskolas beslut angående idrottsvetenskapens nya lokaler.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.