Fornuftig og anbefalelsesværdig om karriereovergange

Johan Wikman
Institut for Idræt, Københavns Universitet


Sverker Bengtsson & Johan Fallby
Idrottens karriärövergångar
228 sidor, hft., ill.
Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011
ISBN 978-91-85433-56-8

Bogen, som jeg har haft fornøjelsen af at anmelde, hedder Idrottens karriärövergångar, skrevet af Sverker Bengtsson og Johan Fallby. Bogen beskriver og diskuterer de psykologiske og psykosociale faktorer, som har indflydelse på udviklingen af idrætskarrieren, særligt når idrætsudøveren udvikler sig, og som konsekvens af det, træder ind i en ny fase af karrieren. Overgangene fra en fase til den næste kaldes karriereovergange, og er bogens fokus.

Idrottens karriärövergångar består af otte kapitler, foruden forordet og introduktionen. De første to kapitler omhandler den teoretiske introduktion til emnet, mens de følgende seks kapitler beskriver de fem normative karriereovergange samt nogle ikke-normative overgange, som en idrætsudøver kan komme ud for.

Bogens målgruppe er, som Bengtsson og Fallby skriver, alle som interesserer sig for idræt og idrætsmiljøer, og formålet med den er at give en let tilgængelig og praktisk anvendelig introduktion til emnet karriereovergange. Der er altså tale om en bog, som er skrevet til en bredere målgruppe uden særlig forhåndsviden om emnet.

Første kapitel lægger ud med en introduktion til teori om de karriereovergange, en idrætsudøver normalt vil gennemgå i en karriere. De fire niveauer, idrætskarriere (idrottskarriär), personlig udvikling (individuell utveckling), psykosocial udvikling (psykosocial utveckling) og uddannelse og beskæftigelse (utbildning och yrkesliv), hvori idrætsudøverne gennemgår udviklingen, defineres og beskrives. Herudover beskrives processen, hvori en idrætsudøver går fra en fase til den næste, ganske kort. Forfatterne skriver, at de bygger deres modeller på eksisterende viden, og har ganske vist både Stambulova og Wylleman på i deres referenceliste, men jeg kunne godt ønske mig en lidt grundigere beskrivelse af Stambulovas og Wyllemans arbejde. Her er det tydeligt, at forfatterne ønsker at skrive en bog til de mennesker, som er interesseret i idræt, men som ikke nødvendigvis har uddannelse indenfor feltet. Dette understreges af, at forfatterne i første kapitel definerer evidens som understøttet af både forskning og praktisk erfaring. Evidens som praktisk erfaring kan ses som en metodisk svaghed, når det kommer til forskning, men i praktikerens verden vejer erfaring mindst lige så tungt, og forfatterne søger sandsynligvis at bygge bro mellem forskning og praktisk erfaring via deres definition af begrebet evidens. Kapitlet afsluttes fornuftigt med elleve principper, som kan bruges af praktikeren som tjekliste for, hvad man skal overveje i forhold til karriereovergange.

Andet kapitel giver en beskrivelse af de psykosociale faktorer, som har indflydelse på, om en karriereovergang klares succesfuldt af idrætsudøveren. De inddeles fornuftigt i de personlige faktorer, og de miljømæssige faktorer. Forfatterne giver en meget kort introduktion til hver af faktorerne, så læseren er klædt på til at læse de efterfølgende kapitler. Igen holdes niveauet så det er let læseligt og nemt at forstå. Da jeg læste kapitlet var min indvending, at hver af faktorerne er så kort beskrevet, at det kan være svært for nogle læsere at overføre teorien til deres egen praksis. Men da disse nævnes i hvert af de efterfølgende kapitler med praktisk sigte, passer det fint med så kort en introduktion til de teoretiske begreber.

Her er det tydeligt, at forfatterne ønsker at skrive en bog til de mennesker, som er interesseret i idræt, men som ikke nødvendigvis har uddannelse indenfor feltet.

De efterfølgende kapitler beskriver hver af de fem vigtigste karriereovergange, indledning, specialisering, junior til senior, topniveau (topp) og afslutning. Her gribes hver karriereovergang an ved at beskrive og diskutere de psykosociale faktorer nævnt i kapitel to, under paraplybegrebet fremgångsfaktorer, samt ved at beskrive de udfordringer, der er specifikke for hver fase. Hvert kapitel indeholder også praktiske tips og råd til de aktører, som er vigtige for idrætsudøveren i den pågældende fase, hvor foreningen/organisationen, træneren og forældrene går igen i de fleste faser. Herudover er der i hvert kapitel en beskrivelse af, hvad der typisk sker inden næste karriereovergang, samt en beskrivelse af en mindre case med relevans for det pågældende kapitel. Sidste kapitel indeholder information om ikke-normative karriereovergange, hvor skader, økonomiske forhindringer, tab af træner og forventningspres beskrives. Det kan diskuteres, om ovennævnte er ikke-normative overgange (jeg ser dem mere som potentielle udfordringer i hver fase af karrieren), og derfor fremstår de som lidt tilfældigt udvalgte emner. Kapitlet er i mine øjne det mest interessante, og jeg ville gerne have ønsket mig mere kød på denne del af bogen. Ikke desto mindre er det tilfredsstillende og informativt at læse kapitlerne 3 til 8. Hver fase er fornuftigt beskrevet, og bruger de teoretiske begreber introduceret i kapitel 1 og 2 på en god måde. Her kobles teori til praksis, så læseren kan anvende det i den sportslige kontekst han/hun befinder sig i.

I introduktionen beskriver forfatterne en case med en svensk håndboldspiller, hvori hendes udvikling fra barnsben til afslutning på hendes aktive karriere gennemgås. Herefter følger nogle diskussionsspørgsmål, og forfatterne opfordrer læseren til at gennemgå dem både før og efter bogen læses. Det er tydeligvis tanken, at bogens kapitler skal udstyre læseren med værktøjer til at analysere casen på et højere niveau. Det er en god ide, og forfatterne nævner også casen ganske kort til sidst, spørgsmålet er bare, hvor mange læsere tager sig tid til at gennemgå diskussionsspørgsmålene hele to gange? Her kunne jeg have ønsket mig at forfatterne nævnte denne case i hvert enkelt kapitel.

Generelt er bogen anbefalelsesværdig. De mangler, jeg kan påpege (den store case bør analyseres i hvert kapitel og de ikke-normative karriereovergange kan beskrives bedre), kan accepteres, når bogen i det hele taget angriber emnet fornuftigt. Især er jeg glad for, at forfatterne får skrevet en bog, som henvender sig til lægmand, i både sprog og opbygning, men som er baseret på evidens – forfatternes mål med at koble teori og praksis bliver opfyldt, og det sætter jeg stor pris på. Bogen er let at læse og forstå, og gennemgår stoffet med en god progression. Det enkle layout tager ikke opmærksomheden fra stoffet, men bidrager til forståelsen på fornuftig måde. Bogens længde og pris på 298 kr. er også til at overkomme, så alt i alt kan Bengtsson og Fallby være tilfredse med deres værk.

Jeg kan anbefale bogen til praktikere indenfor idrættens verden, især dem som beskæftiger sig med normative karriereovergange for idrætsudøvere. Jeg har i hvert fald tænkt mig at bruge den i mit videre arbejde som underviser og konsulent indenfor idrætspsykologi. Herudover kan bogen bruges på højere undervisningsinstitutioner, hvor koblingen mellem teori og praksis er i fokus.

Copyright © Johan Wikman 2012

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.