Universitetslektor i idrottsfysiologi/träningslära till Högskolan i Halmstad (22/4 2013)

hogskolan-i-halmstadHögskolan i Halmstads strategiska profil omfattar tre styrkeområden – verksamhet, produkter och livskvalitet. Området Idrottsfysiologi, biomekanik och hälsa är främst knutet till styrkeområdet Livskvalitet. Gruppen bedriver forskning inom områdena idrottsfysiologi och sportbiomekanik med fokus på muskelstruktur och funktion vid hälsa och sjukdom, idrottsfysiologi och biomekanik vid prestationsidrott, samt träning och fysisk aktivitet vid rehabilitering. Forskningsområdena sträcker sig från helkroppsfunktion till cellnivå. Det finns också ett nära samarbete med annan idrottsrelaterad forskning inom psykologi, folkhälsovetenskap och hälsoteknik.

Utbildningsprogrammen kopplade till området är Biomedicin, inriktning fysisk träning och ingenjörsprogrammet inom Biomekanik med inriktning människa-teknik samt ett magisterprogram som ges på engelska: Sports and Exercise Science – Human performance.

Vi söker nu en universitetslektor i idrottsfysiologi/träningsläran för tillsvidareanställning på heltid med placering vid Sektionen för ekonomi och teknik.

Arbetsuppgifter:

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning främst inom idrottsfysiologi, träningslära, och vetenskaplig metod, samt relaterade ämnen beroende på sökandes kompetens. Undervisning bedrivs både på grund- och avancerad nivå och omfattar både teoretiska och praktiska moment. Den sökande förväntas bedriva en aktiv forskning relaterad till idrottsfysiologi eller sportbiomekanik. I anställningen ingår dessutom samverkan med det omgivande samhället och även vissa administrativa arbetsuppgifter.

Behörighet:

Behörig att anställas som lektor inom annat än konstnärlig verksamhet, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (HF 4 kap 4 §).

Utöver den allmänna behörigheten ovan är det mycket meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall någon inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början.

Det förutsätts vidare att den sökande är engagerad i idrottsrelaterad forskning inom någon/några av disciplinerna idrottsfysiologi, idrottsmedicin, träningslära. Meriterande är om sökande har erfarenhet av att genomföra idrottsfysiologiska prestationstester såväl på elitidrottare som på motionärer. Då viss undervisning sker på engelska krävs undervisningsadekvata kunskaper i engelska.

Bedömningsgrunder:

Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (HF 4 kap 4 §)

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder (utöver vetenskaplig och pedagogisk skicklighet) vid anställning av lektor: Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan.

Närmare upplysningar lämnas av verksamhetschef Marie Mattsson, universitetslektor Charlotte Olsson, universitetslektor Kristina Hildebrand (SACO-S) samt Robert Pettersson (OFR/S). Samtliga nås på tel 035 – 16 71 00 (vx).

Ansökan märkt med ref nr SET 2/13, ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast 2013-04-22, antingen via email till rekrytering136@hh.selänk till annan webbplats eller per post till Högskolan i Halmstad, Registrator, Box, 301 18 HALMSTAD.

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt eller tre färdiga paket, vart och ett innehållande

  • – ett personligt brev,
  • – en styrkt merit- och tjänsteförteckning, med angivande av referenser,
  • – en publikationslista,
  • – maximalt åtta åberopade publikationer,

Vidare bör ingå styrkta dokument som visar sökandens förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal, förmåga att samverka med det omgivande samhället samt den administrativa skickligheten i övrigt. Alla kopior ska vara vidimerade. Ev kompletteringar ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast tre veckor efter ansökningstidens utgång.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.