Två adjunktstjänster till Aalborg Universitet inom idrott och psykologi respektive idrott och sociologi

Aalborg Universitet, Institut for medicin og sundhedsteknologi, har slået to stillinger op indenfor hhv. idræt og psykologi, og idræt og sociologi. Fristen for ansøgning er den 5.6.

aalborg-university-view

Adjunkt inden for psykologi i idræt (201524)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er en stilling som Adjunkt indenfor psykologi i idræt ledig fra 1 september 2015 eller snarest herefter. Ansættelsen er for en 3-årig periode. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har over 200 medarbejdere, og har ansvaret for over 1200 studerende. Over 90 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og rentrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering samt Idrætsvidenskab; kandidatuddannelser i Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab samt Idrætsteknologi, og endelig deltids-masteruddannelser i Sundhedsinformatik og Sexologi. En ny masteruddannelse i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling starter 2014. Se mere på: www.hst.aau.dk.

Stillingsbeskrivelse

Kvalificerede ansøgere kan skal have en relevant baggrund indenfor psykologi gerne i kombination med idræt, idet ansøgere med idrætsbaggrund foretrækkes. Centralt for stillingen er, at der ønskes en stærk forskningsprofil indenfor motivation, læring og/eller coaching indenfor idræt, sport og sundhed.

Stillingen er i forhold til undervisning knyttet til bachelor- og kandidatuddannelserne i Idræt. Undervisningen, som foregår på dansk, er ved disse uddannelser organiseret omkring en problembaseret tilgang til læring og foregår som holdundervisning og vejledning af studerende i mindre projektgrupper. Undervisningen tilrettelægges og afvikles i teams, og gode samarbejdsevner er derfor en forudsætning. I uddannelserne lægges der stor vægt på koblingen mellem teoretiske perspektiver og idrættens praksis, bl.a. samspil mellem bevægelsesudvikling og mentale processer: refleksioner og forståelse af formidlingen i boldspil inden for psykologiske tematiseringer, og særligt på bacheloruddannelsen er disse koblinger en bærende præmis for undervisningens tilrettelæggelse. For yderligere information om uddannelserne henvises til studieordningerne på http://www.smh.aau.dk/studieordninger/idraet/

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor, Lars Domino Østergaard, e-mail: ldo@hst.aau.dk.

Adjunkt inden for sociologi i idræt (201523)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er en stilling som Adjunkt indenfor sociologi i idræt ledig fra 1. september 2015 eller snarest herefter. Ansættelsen er for en 3-årig periode. Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har over 200 medarbejdere, og har ansvaret for over 1200 studerende. Over 90 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og rentrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering samt Idrætsvidenskab; kandidatuddannelser i Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab samt Idrætsteknologi, og endelig deltids-masteruddannelser i Sundhedsinformatik og Sexologi. En ny masteruddannelse i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling starter 2014. Se mere på: www.hst.aau.dk.

Stillingsbeskrivelse

Kvalificerede ansøgere skal have relevant baggrund indenfor sociologi gerne i kombination med idræt, idet ansøgere med idrætsbaggrund foretrækkes. Centralt for stillingen er, at der ønskes en forskningsprofil knyttet til sociologiske perspektiver til idræt, sport og sundhed. Der forventes kompetence indenfor såvel kvantiative som kvalitative sociologisk metoder.

Stillingen er i forhold til undervisning knyttet til bachelor- og kandidatuddannelserne i Idræt. Undervisningen, som foregår på dansk, er ved disse uddannelser organiseret omkring en problembaseret tilgang til læring og foregår som holdundervisning og vejledning af studerende i mindre projektgrupper. Undervisningen tilrettelægges og afvikles i teams, og gode samarbejdsevner er derfor en forudsætning. I uddannelserne lægges der stor vægt på koblingen mellem teoretiske perspektiver og idrættens praksis, bl.a. befolkningens idrætsvaner og hvordan friluftslivsaktiviteter sættes i perspektiv til andre aktivitetsformer, og særligt på bacheloruddannelsen er disse koblinger en bærende præmis for undervisningens tilrettelæggelse. For yderligere information om uddannelserne henvises til studieordningerne på http://www.smh.aau.dk/studieordninger/idraet/

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Lektor, Lars Domino Østergaard, e-mail: ldo@hst.aau.dk.

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.