Bislett i nostalgiskt skimmer

0
22
Jesper Thiborg
Idrottsvetenskap, Malmö högskola Per Jorsett
Bislett: En arena for mangfold og glede
237 sidor, inb., ill.
Oslo: Akilles 2005
ISBN 82-7286-157-7


När man läser recensioner av böcker, biofilmer, konst etc. blir man ibland väldigt förvånad över den kritik som framförs och håller inte alls med. En anledning till det är att man sällan som läsare känner till recensenten utan koncentrerar sig på vad han eller hon säger. En recension handlar om tycke och smak och beror helt på vilken bakgrund recensenten har samt vad hon eller han jämför med. Därför tänkte jag i korthet berätta om min bakgrund.

Då jag tidigt började engagera mig inom idrottsrörelsen så har idrotten spelat en central roll under mina 27 levnadsår. I samma spår tog jag min examen i Idrottsvetenskap våren 2005 på Malmö högskola. Givetvis har jag läst en del studentlitteratur genom mina dagar, mestadels inom idrottssociologi och -psykologi. Idag arbetar jag som forskningsassistent på det idrottsvetenskapliga programmet.

Min första bok att recensera på idrottsforum.org blev en minnesbok om Norges idrottsarena Bislett, som ni säkert känner till, och dess idrottshistoria. Själv visste jag inte mycket om arenans anrika historia som sträcker sig ända tillbaka till 1908, och kanske är jag inte ensam om det. Nåväl, författaren ger läsaren en historisk tillbakablick på hur Bislett blev en betydelsefull idrottsarena. Man får följa med på en resa där både de minnesvärda och de mindre minnesvärda tävlingarna, ur norsk synpunkt, avverkas i kronologisk ordning mellan 1922 och 2004. För att man som läsare verkligen ska kunna minnas och transportera sig känslomässigt tillbaka till arenan när tävlingarna utspelades är boken fylld med fina foton. En bild säger ju mer än tusen ord. Texten om tävlingarna är kortfattad, den beskriver vilken sorts idrott som utövades, vilka som var med, resultaten av tävlingarna och hur vädret var aktuell dag.

Som den vetgirige person jag är vill jag att en bok ska ge fakta med stor innehållsrikedom i form av text, och ibland är det bra om texten lättas upp med en eller annan fin bild. I boken om Bislett är det tvärtom, fotona är i centrum och bildtexten är innehållsfattig. Jag måste erkänna att mitt största intresseområde inte är idrottshistoria, men även om så varit fallet skulle jag inte känna någon större behållning av boken då den är enkelspårigt skriven. Författaren koncentrerar sig på att i huvudsak skildra norska idrottsutövare och deras resultat och placeringar i de olika tävlingarna på Bislett. Och ibland beskriver han till och med om de norska utövarnas resultat i andra tävlingar på andra arenor, vilket är förvirrande. Dessutom tappar man som läsare den röda tråden, Bislett, vid flertalet tillfällen. Sida upp och sida ner beskrivs vilken sorts idrott som utövades, vilka som var med, resultaten av tävlingarna och vädret för varje år och varje utvald tävling. Ur min synvinkel blir det otroligt långdraget, kanske så för att jag är svensk och inte ens var född när många av de fina tävlingarna genomfördes på Bislett. Jag skulle vilja få en mer djupgående historisk tillbakablick på hur arenan uppkommit och en bättre beskrivning av stämningen när tävlingarna genomfördes.

Boken vänder sig huvudsakligen till personer som vill följa med på en nostalgisk idrottshistorisk resa. Jag tror att personer som känner till norsk idrottshistoria och/eller som har varit på plats och sett tävlingar utspela sig på Bislett under många år kan få en viss behållning av boken. De kan enkelt hitta en beskrivning med en härlig bild av den tävling eller det mästerskap de vagt kommer ihåg och tänka tillbaka på den med glädje. Boken är som sagt en minnesbok och det känns som den kräver att läsaren har minnen av tävlingarna som ägt rum på Bislett. Tyvärr har jag få sådana minnen som svensk ”yngling”.

Om jag som tidigare student ska summera min uppfattning av bilderboken Bislett– en arena for mangfold och glede vill jag göra så genom att sätta betyg på den. Boken i sin helhet får godkänt och då är jag på mitt mer generösa humör, fotona erhåller betyget väl godkänt och textinnehållet med knapphet godkänt. Men som sagt, boken vänder sig inte i huvudsak till mig utan till norske gutter och jenter på äldre dar. Min förhoppning är att ni som läser denna recension skall förstå min kritik utifrån min bakgrund och vad jag jämför med. Låt inte det hindra er från att läsa boken; kanske ni kan se tjusningen med den?

 

 

©   Jesper Thiborg 2006


Köp boken från Akademika.no
Kjøp boken fra Akademika.no
Køb bogen fra Akademika.no

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.