More
  Home Tags Vegard Berglund

  Tag: Vegard Berglund

  Sosial inkludering i e-sport

  Syftet med Vegard Berglunds och Anne Tjønndals studie är att undersöka social integration inom e-sport och sociala bieffekter av deltagande i organiserad e-sport. De har studerat detta genom kvalitativa intervjuer med fem ledare i norska e-sportklubbar, och forskningsfrågan som utforskas är: vilka erfarenheter har ledare för norska e-sportklubbar av social inkludering och sociala bieffekter av e-sport för unga? Resultaten visar att deltagande i e-sport bidrar till samma sociala bieffekter som tillskrivs andra, traditionella sporter.

  Social inclusion in esports

  The purpose of Vegard Berglund’s and Anne Tjønndal’s study is to investigate social integration within e-sports and social side effects of participation in organized e-sports. They have studied this through qualitative interviews with five managers in Norwegian e-sports clubs. What experiences do managers of Norwegian e-sports clubs have of social inclusion and social side effects of e-sports for young people? The results show that participation in e-sports contributes to the same social side effects that are attributed to other, traditional sports.
  Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial